Đo chiều nhiều năm của một sợi dây được 3m với 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Bạn đang xem: Luyện tập chung lớp 5 trang 15


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng các cách đổi:

1m = 10dm, giỏi 1dm = ( dfrac110)m ;

1m = 100cm, giỏi 1cm = ( dfrac1100)m.


Lời giải bỏ ra tiết

+) Ta có: (3m) và (27 cm = 3m + 27 centimet )(= 300cm + 27cm = 327cm); 

+) (3m) và (27 centimet =(327cm =320cm + 7cm )(= 32dm + 7cm = 32dfrac710 dm);

+) (3m) cùng (27 cm) ( = 3m + 27 centimet = 3dfrac27100 m).

Xem thêm: Quy Tắc Hợp Của 2 Lực Song Song Cùng Chiều Là, Lý Thuyết Quy Tắc Hợp Lực Song Song Cùng Chiều

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.