*

hạng mục tài liệu tiếp thu kiến thức Học logic 13 Đề thi thử đh 1493 Lớp 12 1356 Lớp 11 822 Lớp 10 789 Thi vào lớp 10 376 Lớp 9 649 Lớp 8 583 Lớp 7 639 Lớp 6 898 Thi vào lớp 6 125 Lớp 5 379 Lớp 4 338 Lớp 3 295 Lớp 2 2
Tải tiện ích để nhận những khóa học hỗ trợ miễn tầm giá
*
*
*

Học Mãi share bộ tài liệu tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa cơ học 11 miễn phí dành cho các em học sinh. Cỗ tài liệu bao gồm hệ thống công thức, các chuỗi phản ứng hóa cơ học và các phương trình thường gặp gỡ trong các dạng bài tập, đề thi.

Lý thuyếthữu cơ 11

Lý thuyết chương IV: Đại cương cứng hóa hữu cơ

- Lập cách làm phân tử

- Danh pháp

- Đồng phân

Lý thuyết chương V: Hidrocacbon no

- Ankan (Parafin)

- Monoxicloankan

Tóm tắt kiến thức và kỹ năng Ankan - Xicloankan xem: tại đây

Lý thuyết chương VI: Hidrocacbon ko no

- Aken (Olefin)

- Akadien

Luyện tập bài tập Akadien xem: tại đây

- Ankin

Bài tập rèn luyện Ankin xem: tại đây

Bài tập tổng hợp chương Hidrocacbon ko no xem: tại đây

Lý thuyết chương VII: Hidrocacbon thơm

- Benzen cùng Ankylbenzen

Bài tập luyện tập Benzenxem: tại đây

- Stiren

- Naphtalen

Lý thuyết chương VIII: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol

- Dẫn xuất Halogen

- Phenol

Bài tập luyện tập Phenol xem: tại đây

- Ancol

Bài tập rèn luyện Ancol xem: tại đây

Lý thuyết chương IX: Andehit - Xeton - Axit Cacbonxylic

- Andehit

Bài tập rèn luyện Andehitxem: tại đây

- Xeton

- Axit cacbonxylic

Trên phía trên là cục bộ các kiến thức và kỹ năng cơ bản, những phản ứng cùng phương trình hóa học đặc thù cơ phiên bản cần nhớ với hóa hữu cơ 11.

Ngoài ra, các em học tập sinh có thể đăng ký kết khóa học: Học giỏi hóa 11 để được những thầy cô gợi ý và ôn tập tổng thể kiến thức một bí quyết khoa học, ngắn gọn nhất.