Câu hỏi: có bao nhiêu phần tử trong mạch điện?
*

A.1 mong chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực, 1 đèn điện sợi đốt, dây dẫn, điện áp nguồn xoay chiều.

B.2 mong chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực, 1 bóng đèn sợi đốt, dây dẫn, nguồn điện xoay chiều.

C.2 mong chì, 1 ổ cắm, 2 công tắc nguồn 2 cực, 1 đèn điện sợi đốt, dây dẫn, nguồn điện xoay chiều.