Mốc Gps Là Gì ? Ứng Dụng Của Gps Trên các Thiết Bị Di Động

Tiêu chuẩn chỉnh này quy định các yêu cầu kỹ thuật về bài toán đo và cách xử trí số liệu GPS khi thành lập và hoạt động lưới điều tra công trình, lưới kiềm chế mặt bằng giao hàng thi công với quan trắc chuyển dịch ngang công trình.

Đang coi : Mốc gps là gì

*

Quy định chung
Bạn đang xem: Mốc gps là gì

1. Câu hỏi đo GPS trong trắc địa khu vực công trình cần được triển khai theo một giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt nhằm mục đích mục đích xác lập đúng đắn những giá trị tọa độ điểm GPS giao hàng cho vấn đề xây dựng lưới trắc địa khu công trình trong thời hạn ngắn và đạt hiệu suất cao tài chính tài thiết yếu cao, theo điều khoản tại TCVN 9398 : 2012. 2. Đo GPS vào trắc địa khu dự án công trình được triển khai theo gần như trình tự sau : – tích lũy tài liệu gốc và số liệu nơi bắt đầu ; – chọn mạng lưới hệ thống tọa độ với thời hạn ; – Lập phương án kỹ thuật và trình để mắt ; – lựa chọn điểm cùng chôn mốc ; – lựa chọn máy móc với thiết bị ; – Đo nhìn ; – Ghi sổ đo nước ngoài nghiệp ; – cách xử lý số liệu ; – báo cáo tổng kết với nộp thành quả. 3. Những cấp đo và giải pháp đo GPS nêu trong giải pháp kỹ thuật được lựa chọn tuỳ nằm trong vào nhu cầu độ đúng chuẩn xác lập đại lượng nên sắp xếp, đại lượng di dời và đặc thù của từng đối tượng người dùng người dùng khu công trình. 4. Khi thực hiện tích hợp công nghệ GPS cùng toàn đạc năng lượng điện tử trong câu hỏi lập lưới khống chế xây đắp và quan liêu trắc vận động và di chuyển biến dạng khu công trình xây dựng cần xem thêm thêm tiêu chuẩn TCVN 9398 : 2012 ″ công tác trắc địa trong thi công xây dựng nhà với khu dự án công trình – yêu cầu phổ biến ”.


Chọn điểm cùng chôn mốc GPS

1. Chọn điểm GPS bạn chọn điểm phải khám phá nhu yếu, phương châm trách nhiệm, điều kiện kèm theo tự nhiên và xã hội của khu đo, phụ thuộc phong cách kiến tạo kỹ thuật đã làm được phê duyệt để tiến hành khảo sát, lựa chọn điểm lưới GPS quanh đó hiện trường.

*Điểm GPS các cấp đông đảo chôn mốc vĩnh cửu, lúc chôn mốc lòng hố đề xuất đổ gạch, sỏi hoặc đổ một tờ bê tông lót.
Source: https://randy-rhoads-online.com Category: Là gì


Share


Xem thêm: Cuộc Gọi Đến Không Có Id Người Gọi Là Gì ? Id Người Gọi Được Giải Thích

*

Khánh Chi

Chào hầu hết người, em là Khánh bỏ ra Cancel Reply

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm bẵm này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.