Một vườn hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 72m . Trường hợp tăng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên cấp 3 thì chu vi của quần thể vườn bắt đầu là 194m . Tính diện nam giới 2022


Bạn đang xem: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 72m

✅ Một vườn hình chữ nhật gồm chu vi bởi 72m . Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên vội 3 thì chu vi của khu vực vườn new là 194m . Tính diện

Một vườn hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 72m .Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi ѵà chiều lâu năm lên cấp 3 thì chu vi c̠ủa̠ quần thể vườn bắt đầu Ɩà 194m .Tính diện


Hỏi:

Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 72m .Nếu tăng chiều rộng lớn lên gấp đôi ѵà chiều lâu năm lên vội 3 thì chu vi c̠ủa̠ khu vực vườn bắt đầu Ɩà 194m .Tính diện

Một căn vườn hình chữ nhật gồm chu vi bằng 72m .Nếu tăng chiều rộng lớn lên gấp đôi ѵà chiều nhiều năm lên gấp 3 thì chu vi c̠ủa̠ quần thể vườn mới Ɩà 194m .Tính diện tích khu vườn ban đầu


Đáp án:

Khu sân vườn với kích thước ban đầu có diện tích Ɩà `275m^2.`

Giải thích các bước giải:

 Nửa chu vi c̠ủa̠ căn vườn hình chữ nhật đó Ɩà: `72:2=36(m)`

Gọi chiều dài, chiều rộng ban đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật lần lượt Ɩà `x,y(m)`, `(0` $egincases 3x+3y=108(☆)\3x+2y=97(☆☆)endcases$

Trừ từng vế c̠ủa̠ phương trình `(☆)` cho `(☆☆)` ta được: `3x+3y-3x-2y=108-97`

`y=11(tmdk)`

Từ phương trình `(1)` ta suy ra `11+x=36=>x=25(tmdk)`

Diện tích khu vực vườn thuở đầu đó Ɩà: `25.11=275(m^2)`

Vậy căn vườn với kích thước thuở đầu có diện tích s Ɩà `275m^2.`


dongocdiem:

Đáp án:

Khu sân vườn với kích thước ban sơ có diện tích s Ɩà `275m^2.`

Giải thích các bước giải:

 Nửa chu vi c̠ủa̠ căn vườn hình chữ nhật đó Ɩà: `72:2=36(m)`

Gọi chiều dài, chiều rộng thuở đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật theo thứ tự Ɩà `x,y(m)`, `(0` $egincases 3x+3y=108(☆)\3x+2y=97(☆☆)endcases$

Trừ từng vế c̠ủa̠ phương trình `(☆)` mang lại `(☆☆)` ta được: `3x+3y-3x-2y=108-97`

`y=11(tmdk)`

Từ phương trình `(1)` ta suy ra `11+x=36=>x=25(tmdk)`

Diện tích quần thể vườn lúc đầu đó Ɩà: `25.11=275(m^2)`

Vậy vườn với kích thước thuở đầu có diện tích s Ɩà `275m^2.`


dongocdiem:

Đáp án:

Khu vườn cửa với kích thước ban đầu có diện tích Ɩà `275m^2.`

Giải thích quá trình giải:

 Nửa chu vi c̠ủa̠ căn vườn hình chữ nhật đó Ɩà: `72:2=36(m)`

Gọi chiều dài, chiều rộng thuở đầu c̠ủa̠ hình chữ nhật theo lần lượt Ɩà `x,y(m)`, `(0` $egincases 3x+3y=108(☆)\3x+2y=97(☆☆)endcases$

Trừ từng vế c̠ủa̠ phương trình `(☆)` cho `(☆☆)` ta được: `3x+3y-3x-2y=108-97`

`y=11(tmdk)`

Từ phương trình `(1)` ta suy ra `11+x=36=>x=25(tmdk)`

Diện tích quần thể vườn lúc đầu đó Ɩà: `25.11=275(m^2)`

Vậy khu vườn với kích thước lúc đầu có diện tích Ɩà `275m^2.`


Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 72m .Nếu tăng chiều rộng lên gấp đôi ѵà chiều lâu năm lên cấp 3 thì chu vi c̠ủa̠ khu vườn new Ɩà 194m .Tính diện


Vừa rồi, học-sinh.vn đang gửi tới các bạn chi huyết về chủ đề Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chu vi bởi 72m . Trường hợp tăng chiều rộng lớn lên gấp hai và chiều dài lên vội vàng 3 thì chu vi của khu vực vườn new là 194m . Tính diện phái nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết "Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bởi 72m . Trường hợp tăng chiều rộng lớn lên gấp rất nhiều lần và chiều lâu năm lên vội vàng 3 thì chu vi của quần thể vườn new là 194m . Tính diện nam giới 2022" đem đến sẽ giúp các bạn trẻ thân thiết hơn về Một căn vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 72m . Nếu tăng chiều rộng lớn lên gấp hai và chiều lâu năm lên cấp 3 thì chu vi của quần thể vườn mới là 194m . Tính diện nam 2022 < ❤️️❤️️ > hiện tại nay. Hãy cùng học-sinh.vn cách tân và phát triển thêm nhiều nội dung bài viết hay về Một vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 72m . Ví như tăng chiều rộng lên gấp đôi và chiều dài lên vội 3 thì chu vi của quần thể vườn bắt đầu là 194m . Tính diện nam 2022 các bạn nhé.
Xem thêm: Tìm Số Nguyên Tố P Sao Cho P + 2 Và P + 4 Cũng Là Số Nguyên Tố

Chu vi hinh chu vi hinh chu nhat 72m, biet hai lan chieu rong bang chieu dai . Tinh chieu rong chieu dai nam 2022