Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (631.66 KB, 13 trang )


bài giải:

a) Tỉ số xác suất của tiền chào bán rau và tiền vốn là: 52500 : 42000 = 1,25 = 125 %

b) phần trăm tiền lãi là: 125 % - 100 % = 25 %

Đáp số: a) 125 % ; b) 25 %Tính: 17% + 18,2 % =

18,1% x 5 = ;

35,5 % 90,5 %

Bài 3/76: Một người bỏ ra 42000 đồng xu tiền vốn tải rau.Sau khi bán hết số rau, tín đồ đó nhận được 52500 đồng.Hỏi:a) Tiền cung cấp rau bởi bao nhiêu xác suất tiền vốn?


Toán: Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)

Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong những số ấy số học sinh nữ chỉ chiếm 52,5 %. Tính số học sinh nữ của trường đó.

Bạn đang xem: Một người bỏ ra 42.000 đồng tiền vốn mua rau sau khi bán hết số rau người đó thu được 52.500 đồng

Số HS toàn ngôi trường : 800 HS

Số HS nữ chiếm : 52,5 %


100% số HS toàn ngôi trường là 800 HS 1% số HS toàn ngôi trường là …HS ? 52,5% số HS tồn trường là …HS ?

Ví dụ: Một trường tè học gồm 800 học sinh, trong đó số học viên nữ chỉ chiếm 52,5 %. Tính số học sinh đàn bà của ngôi trường đó.

1 % số học sinh toàn trường là: 800 : 100 = 8 (học sinh)

52,5 % số học viên toàn ngôi trường là: 8 x 52,5 =

Hai bước tính trên hoàn toàn có thể viết gộp thành: 800 : 100 x 52,5 = 420

hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420

100 % số HS toàn trường là từng nào em ?


Muốn tìm kiếm 52,5 % của 800 ta có thể lấy 800chia đến 100 rồi nhân với 52,5 hoặc mang 800nhân cùng với 52,5 rồi phân chia cho 100.

Xem thêm: Hãy Nêu Một Vài Ứng Dụng Về Sự Thụ Phấn Cho Hoa Của Con Người

Trong thực hành tính rất có thể viết: 800 x 52,5

100

b/ bài bác toán: Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí là 0,5 % một tháng.

Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 1000 000 đồng. Tính số chi phí lãi sau một tháng.

nắm tắt:

100 đồng : lãi 0,5 đồng1000 000 đồng : lãi …. đồng?

bài bác giải:

Số chi phí lãi sau đó 1 tháng là:


Toán: Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)

* Luyện tập:

bài xích tập 1: một lớp học có 32 học sinh, trong những số ấy số học sinh 10 tuổi chiếm 75 %, còn sót lại là học viên 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

bài bác giải:

Số học viên 10 tuổi là:

32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)Số học sinh 11 tuổi là:


* Luyện tập:

Bài tập 2: Lãi suất tiết kiệm ngân sách là 0,5 % một mon . Một người gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 5 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số chi phí gửi và tiền lãi là từng nào ?

bài xích giải:

Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau 1 mon là:5000 000 : 100 x 0,5 = 25000 (đồng)

Tổng số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:5000 000 + 25000 = 5025000 (đồng)


543210

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:Câu 1: Để tính 50 % của 2500 ta hoàn toàn có thể tính: A. 2500 : 50 x 100

B. 2500 : 100 x 50 C. 2500 x 100

*
TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tt) ppsx 4 874 0
*
GIAI TOAN ve sầu TI SO PHAN TRAM 9 832 2
*
bài xích Giải toán về tỉ số tỷ lệ 11 879 2
*
BÀI 16: GIAI TOAN ve TI SO PHAN TRAM 8 716 2
*
bài xích giảng toán 5 chương 2 bài bác 2 sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm 9 688 0