10 câu trắc nghiệm hoạt động tịnh tiến của trang bị rắn - chuyển động quay của thiết bị rắn quanh một trục !!

Câu hỏi :

Một xe hơi có trọng lượng 1000 kg hoạt động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có mức giá trị nào sau đây?


*