Bài 7: một trong những tính hóa học của đất trồng

I - keo ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT

1. Keo dán giấy đất

a. Khái niệm

Keo đất là gần như phân tử có size khoảng dưới (1mu m), không hoà tung trong nước nhưng mà ở trạng thái huyền phù.

Bạn đang xem: Một số tính chất của đất trồng

b. Cấu tạo

Mỗi một phân tử keo gồm một nhân

Lớp phân tử nằm kế bên nhân phân li thành những ion và sản xuất ra lớp ion quyết định điện. Phía ngoại trừ lớp ion đưa ra quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) sở hữu điện trái vết với lớp ion quyết định điện.

*

Trong đó:

Nhân: nằm trong cùng của keo khu đất gồm những chất parafin

Lớp ion đưa ra quyết định điện: quyết định năng lượng điện của keo

Lớp ion bất động: mang năng lượng điện tráo vệt với lớp ion ra quyết định điện

Lớp ion khuếch tán: mang điện trái vệt với lớp ion quyết định điện, và điều đình ion cùng với dunq dịch đất

2. Năng lực hấp thụ của đất

Là tài năng đất duy trì lại các chất dinh dưỡng, các bộ phận nhỏ; tiêu giảm sự cọ trôi của bọn chúng dưới tác động ảnh hưởng của nước mưa, nước tưới.

II - PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT

Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

> : phản ứng chua

= : bội phản ứng trung tính

1. Bội nghịch ứng chua của đất

Căn cứ vào tâm trạng của H+ và Al3+ trong khu đất 2 một số loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính

Là độ chua bởi H+ trong dung dịch khu đất gây nên

Được biểu thị bằng pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua do H+ và Al3+ trên mặt phẳng keo đất gây nên.

2. Phản ứng kiềm của đất

Do đất cất muối Na2CO3 và CaCO3,... Thủy phân chế tạo ra thành NaOH với Ca(OH)2 làm mang đến đất hóa kiềm

Ý nghĩa: Dựa vào phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để tôn tạo độ phì nhiêu màu mỡ của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2

III - ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT

1. Khái niệm

Là kỹ năng của đất, cung cấp đồng thời và không chấm dứt nước, hóa học dinh dưỡng, không cất chất độc hại, bảo vệ cho cây đạt năng suất cao.

Các yếu đuối tố ra quyết định định độ màu mỡ của đất:

Nước

Calxi

Lân

2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu màu mỡ của đất được tạo thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu màu mỡ nhân tạo.

a. Độ phì nhiêu tự nhiên:

Độ màu mỡ được xuất hiện dưới thảm thực đồ vật tự nhiên, không tồn tại sự ảnh hưởng của con người.

Xem thêm: Giải Thích Câu Nói Sách Là Ngọn Đèn Bất Diệt Của Trí Tuệ Con Người

b. Độ phì nhiêu nhân tạo

Độ phì nhiêu màu mỡ được ra đời trong chuyển động sản xuất của con người.

Trong tiếp tế để phân phối nông, lâm nghiệp xung quanh độ màu mỡ của đất cần phải có các điều kiện:

Giống tốt

Thời ngày tiết thuận lợi

Chế độ chăm sóc tốt, thích hợp lý 

Lời kết

Sau khi tham gia học xong Bài 7: một vài tính hóa học của khu đất trồng, những em cần nắm rõ các nội dung trọng tâm: