Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường xung quanh (A) với tốc độ (v_A) với khi truyền trong môi trường xung quanh (B) có gia tốc (v_B = 4v_A). Bước sóng trong môi trường (B) sẽ:
Bạn đang xem: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường

Vì (f) - không biến hóa qua những môi trường

Ta có: (lambda = vT = fracvf o fraclambda _Alambda _B = fracv_Av_B = frac14 o lambda _B = 4lambda _A)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một âm tất cả tần số khẳng định lần lượt truyền vào nhôm, nước, bầu không khí với tốc độ tương xứng là v1,v2, v3. đánh giá và nhận định nào sau đây là đúng


Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường thiên nhiên A có vận tốc vA với khi truyền trong môi trường B có gia tốc vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ:


Một sóng cơ bao gồm bước sóng λ1 truyền từ không khí vào nước. Khi ở trong nước, fan ta đo được bước sóng λ2. Biết tách suất của nước bởi 4/3. Bước sóng λ2 bằng:
Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh (Trang 28)

Một nguồn xê dịch đặt trên điểm $O$ bên trên mặt chất lỏng nằm hướng ngang phát ra giao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình (u_O = Acosomega t). Sóng vị nguồn xê dịch này tạo thành truyền trên mặt hóa học lỏng bao gồm bước sóng $λ$ tới điểm $M$ bí quyết $O$ một khoảng tầm $x$. Coi biên độ sóng và tốc độ sóng không thay đổi khi truyền đi thì phương trình xấp xỉ tại điểm $M$ là:


Một sóng ngang truyền trên bề mặt với tân số f = 10Hz. Tại 1 thời điểm như thế nào đó một phần mặt giảm của nước có hình dáng như hình vẽ. Vào đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A cho vị trí cân đối của D là 60cm và điểm C đang đi xuống qua vị trí cân nặng bằng. Chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng là: