Một thanh đồng chứa hai mol $Cu$ trong số đó có nhị đồng vị $^65_29 Cu$ ($75$%) với $^65_29 Cu$ ($25$%).Hỏi thanh đồng nặng bao nhiêu gam?


Bạn đang xem: Một thanh đồng chứa 2 mol cu

*

*

cân nặng $1$ mol $Cu$ (hỗn hợp hai đồng vị):$frac63.75+65.25100=63,5 (g)$Khối lượng thanh $Cu$: $63,25.2=127$ gam.
*

Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng vội vàng $15,842$ lần và trọng lượng của nguyên tử cacbon nặng vội $11,9059$ lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi nếu chọn $1/12$ khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng thì $H, O$ tất cả nguyên tử khối là bao nhiêu?
*

bán kính nguyên tử và trọng lượng mol nguyên tử $Fe$ thứu tự là $1,28mathop Alimits^0$ với $56$ g/mol. Tính trọng lượng riêng của $Fe$. Hiểu được trong tinh thể, những tinh thể $Fe$ chiếm phần $74 \%$ thể tích còn sót lại là phần rỗng.
*

Cho cân nặng tuyệt đối của nguyên tử $C$ cùng $O$ theo lần lượt là $19,92. 10^-24$ gam với $26,56.10^-24$ gam. Tìm khối lượng mol của phân tử $O_2, CO_2, CO_3^2^-$
a) cho giá trị tuyệt vời về trọng lượng nguyên tử của một loại đồng vị của $Mg$ là $4,48.10^-23 g$; của $Al$ là $4,82.10^-23 g$; của $Fe$ là $8,96.10^-23 g$.$(1)$ Tính khối lượng mol của $Mg$, ion $Al^3+$, ion $Fe^3+$.$(2)$ Tính số proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử của những đồng vị trên, biết số sản phẩm công nghệ tự của $Mg, Al, Fe$ tương xứng là $12, 13, 26$.b) Một thanh đồng chứa $2$ mol $Cu$ trong những số đó có nhì đồng vị $ _29^63Cu (75 \%)$ cùng $_29^65Cu (25 \%)$. Hỏi thanh đồng nặng từng nào gam?


Xem thêm: Một Người Bỏ Ra 42.000 Đồng Tiền Vốn Mua Rau Sau Khi Bán Hết Số Rau Người Đó Thu Được 52.500 Đồng

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài xích Tập Tiêu BiểuBài tập tành Thi Đại học Khóa 01 thời điểm năm 2012 - 2013Đề và đáp án môn Hóa kỳ thi Đại học tập 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đối kháng chức, tạo thành từ thuộc một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); vào đó, gồm hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau với một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết song C=C vào phân tử
*