toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hoạt động thẳng cấp tốc dần phần nhiều đi được những phần đường s 1 = 24 c m v à s 2 = 64 m trong khoảng thời gian liên tục bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và tốc độ của vật.

Bạn đang xem: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều

A. 1 m / s ; 2 , 5 m / s 2

B. 1 m / s ; 0 , 25 m / s 2

C. 1 , 5 m / s ; 2 , 5 m / s 2

D. 1 , 5 m / s ; 0 , 25 m / s 2


*

Ta có công thức tính đường đi v 2 d = v 1 a

Theo đề: t 1 = 4 s : s 1 = 24 m t 1 + t 2 = 8 s : s 1 + s 2 = 88 m ⇒ 8 a + 4 v 0 = 24 32 a + 8 v 0 = 88

Giải hệ phương trình này ta được: v 0 = 1 m / s ; a = 2 , 5 m / s 2


*

Một vật vận động thẳng cấp tốc dần đông đảo đi được số đông quãng mặt đường S1=24m và S2=64m vào hai khoảng thời gian tiếp tục bằng nhau là 4s.Xác định vận tốc ban sơ và gia tốc của vật.


Lớp mấy vậy ta ==""

(ADCT) (S) = (v_0t+dfrac12at^2)

(Rightarrow S_1=4v_0+8a)

(Rightarrow24=4v_0+8a)

(Rightarrow S=S_1+S_2)

(Rightarrow24=4v_0+8a)

(88=8v_0+32a)

Giải hệ : (v_0=1,a=2,5)


Một chuyển động thẳng cấp tốc dần phần đa đi được những phần đường s 1 = 24 c m và  s 2 = 64 c m  trong khoảng thời gian liên tục bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban sơ và tốc độ của vật.

A. 1 m / s ; 2 , 5 m / s 2

B. 1 m / s ; 0 , 25 m / s 2

C. 1 , 5 m / s ; 2 , 5 m / s 2

D. 1 , 5 m / s ; 0 , 25 m / s 2


Một bạn đi xe cộ đạp vận động nhanh dần phần lớn đi được S = 24 m , S 2 = 64 m vào 2 khoảng tầm thời gian tiếp tục bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc thuở đầu và tốc độ của xe pháo đạp.

A. 2 m / s ; 2 , 5 m / s 2

B. 1 m / s ; 2 , 5 m / s 2

C. 3 m / s ; 2 , 5 m / s 2

D. 1 , 5 m / s ; 1 , 5 m / s 2


Một người đi xe cộ đạp hoạt động nhanh dần phần nhiều đi được S = 24 m , S 2 = 64 m vào 2 khoảng chừng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và tốc độ của xe cộ đạp.


Giải:

Ta tất cả S = v 0 t + 1 2 a t 2

Với quãng đường thứ nhất: S 1 = v 01 t 1 + 1 2 a . T 1 2 ⇒ 24 = v 01 4 + 8 a 1

Với quãng đường thứ hai: S 2 = v 02 t 2 + 1 2 a . T 2 2 ⇒ 64 = v 02 4 + 8 a 2

Mà v 02 = v 01 + a t 2 = v 01 + 4 a 3

Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta được : v 01 = 1 m / s ; a = 2 , 5 m / s 2


một vật hoạt động thẳng nhanh dần mọi đi được đoạn đường s1= 24m và s2= 64m vào hai khoảng thời gian thường xuyên bằng nhau là 4s. Khẳng định vận tốc thuở đầu và gia tốc của vật. 

*


ADCT S = (v_0t+frac12at^2)

(Rightarrow S_1=4v_0+8a)

(Rightarrow24=4v_0+8a)

(Rightarrow S=S_1+S_2)

(Rightarrow24=4v_0+8a)

(88=8v_0+32a)

Giải hệ: (v_0=1,a=2,5)


Một vật hoạt động thẳng cấp tốc dần hồ hết đi được những đoạn đường s1 = 24 m với s2 = 64 m vào hoa khoảng tầm thời gian thường xuyên bằng nhau và bởi 4s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Độ lớn gia tốc ở đầu đoạn đường s1 và độ lớn vận tốc của đồ gia dụng lần lượt là v0 với a

*

A. 0,3 s.

B. 0,4 s.

C. 0,8s.

D. 4,5 s.


đáp án của bài này là B

S1= vot + at^2/2=12 S1= vo.4 + 8a= 24

S12= vot + at^2/2= S1 +S2= 88  vo8 + 32a = 88

Giải hệ ta được a= 2,5 m/s^2

vo=1 m/s

đem vo/a = 0,4s


Một vật hoạt động thẳng nhanh dần đông đảo đi được những phần đường s1 = 24 m với s2 = 64 m trong hoa khoảng tầm thời gian thường xuyên bằng nhau và bởi 4s. Chọn chiều dương là chiều gửi động. Độ lớn vận tốc ở đầu phần đường s1 và độ lớn tốc độ của đồ vật lần lượt là v0 cùng a

*

B. 0,4 s.

Xem thêm: Lũ Lụt Ở Trung Quốc Mới Nhất Ngày Hôm Nay, Tin Tức Mới Nhất Về `Lũ Lụt Ở Trung Quốc`

D. 4,5 s.


Một hoạt động thẳng nhanh dần hồ hết đi được những phần đường v 2 → với A B → trong tầm thời gian tiếp tục bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc lúc đầu và gia tốc của vật

A. 1 m / s ; 2 , 5 m / s 2

B. 1 m / s ; 0 , 25 m / s 2

C. 1 , 5 m / s ; 2 , 5 m / s 2

D. 1 , 5 m / s ; 0 , 25 m / s 2


Chọn đáp án A

+ Ta bao gồm công thức tính đường đi: s = 1 2 a t 2 + v 0 t

+ Theo đề t 1 = 4 s ; s 1 = 24 m t 1 + t 2 = 8 s : s 1 + s 2 = 88 m ; 8 a + 4 v 0 = 24 32 a + 8 v 0 = 88 ⇒ v 0 = 1 m / s a = 2 , 5 m / s 2


Một vật vận động nhanh dần mọi đi được những đoạn đường s1 = 12m với s2 = 32m vào hai khoảng chừng thời gian thường xuyên bằng nhau là 2s. Gia tốc vận động của đồ là