tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một thiết bị treo vào lò xo làm cho nó giãn nở ra 4cm.cho g=10m/s^2 . Biết lực bọn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo theo lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài thoải mái và tự nhiên của xoắn ốc là 20cm .chiều dài cực lớn và cực tiểu của xoắn ốc trong qi=úa trifnhh xê dịch là ?


*

Một thứ treo vào lò xo làm cho nó dãn ra 4cm. Cho g= π 2 =10m/ s 2 .Biết lực lũ hồi tất cả độ lớn cực đại và cực tiểu theo lần lượt là 10N cùng 6N. Chiều dài tự nhiên và thoải mái của lò xo 20cm. Chiều dài cực lớn và cực tiểu của xoắn ốc trong quy trình dao động là

A.

Bạn đang xem: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm

25cm và 23 cm.

B.­­24cm và24cm.

C.26cm và24cm.

D.23cm và25cm.


*

Một đồ gia dụng treo vào xoắn ốc nhẹ có tác dụng nó dãn ra 4cm tại vị trí cân nặng bằng. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng bao phủ vị trí cân nặng bằng. Độ to lực bầy hồi chức năng vào vật có mức giá trị cực đại và rất tiểu thứu tự là 10N và 6N. Chiều dài thoải mái và tự nhiên của lò xo là 20cm. Hỏi trong quá trình dao hễ lò xo nhiều năm nhất cùng ngắn nhất bởi bao nhiêu? cho g = π 2 = 10 m / s 2

A. 25cm và 24cm

B. 24cm cùng 23cm

C. 26cm và 24cm

D. 25cm với 23cm


Một nhỏ lắc lò xo treo thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên và thoải mái của lò xo là 20 cm. Lúc vật tại đoạn cân bởi thì lò xo giãn 4 cm. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu nhưng mà lò xo tính năng vào trang bị là 10 N với 6 N. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quy trình vật giao động là

A. 25 centimet và 24 cm

B. 24 cm và 23 cm

C. 26 cm và 24 cm

D. 25 centimet và 23 cm


Một vật treo vào lò xo nhẹ có tác dụng nó dãn ra 4cm tại vị trí cân nặng bằng. Cho nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng bao phủ vị trí cân nặng bằng. Độ lớn lực bọn hồi chức năng vào vật có giá trị cực đại và rất tiểu theo thứ tự là 10N và 6N. Chiều dài tự nhiên và thoải mái của lốc xoáy là 20cm. Hỏi trong quy trình dao đụng lò xo nhiều năm nhất với ngắn nhất bởi bao nhiêu? đến g = π2 = 10 m/s2

A. 25cm cùng 24cm.

B.24cm và 23cm.

C.26cm và 24cm.

D.25cm và 23cm.


Một đồ gia dụng treo vào lò xo nhẹ làm nó dãn ra 4cm tại vị trí cân bằng. Cho nhỏ lắc dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng bao quanh vị trí cân nặng bằng. Độ khủng lực bọn hồi công dụng vào vật có mức giá trị cực đại và rất tiểu theo thứ tự là 10N và 6N. Chiều dài tự nhiên của lốc xoáy là 20cm. Hỏi trong quá trình dao cồn lò xo nhiều năm nhất với ngắn nhất bằng bao nhiêu? cho g = π 2 = 10 m / s 2

A. 25cm với 24cm

B. 24cm với 23cm

C. 26cm cùng 24cm

D. 25cm cùng 23cm


Một lò xo tất cả chiều dài tự nhiên 20cm và gồm độ cứng 75N/m. Xoắn ốc vượt vượt giới hạn đàn hồi của nó khi bị kéo dãn dài vượt quá chiều nhiều năm 30cm. Tính lực đàn hồi cực đại của lò xo.

A. 10N

B. 12,5N

C. 15N

D. 7,5N


Chọn đáp án D

Độ dãn cực to của lốc xoáy là:

Δlmax = lmax – l0 = 30 – trăng tròn = 10 cm

Lực bầy hồi cực to của lò xo:

Fmax­ = k.Δlmax = 75.0,1 = 7,5 N.


Một lò xo gồm độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới lò xo một thứ có trọng lượng m = 200g. Tự vị trí cân đối nâng đồ gia dụng lên 5cm rồi buông nhẹ ra. Mang g = 10m/s2. Trong quy trình vật dao động, quý giá cực tiểu và cực lớn của lực bầy hồi của lò xo là:

A. 2N và 5N.

B. 2N và 3N.

C. 1N và 5N.

D. 1N và 3N.


Hai thiết bị A và B dán tức tốc nhau m B = 2 m A = 200 g (vật A nghỉ ngơi trên đồ B), treo thứ vào 1 lò xo gồm độ cứng k=50N/m, nâng vật mang lại vị trí bao gồm chiều dài tự nhiên thì buông nhẹ, vật xê dịch điều hòa cho vị trí lực bầy hồi của lò xo tất cả độ lớn cực đại thì đồ B bị tách bóc ra, lấy g = 10 m / s 2 . Khi đồ dùng B bị bóc ra lực đàn hồi cực to của lò xo tính năng vào đồ A bao gồm độ lớn

A. 12N.

B.8N.

C. 6N.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Lý Có Đáp Án Tự Luận, Top 100 Đề Thi Vật Lí Lớp 10 Năm 2021

D. 4N.


Một nhỏ lắc lò xo bao gồm lò xo có độ cứng 100 N/m với quả nặng có khối lượng 250 g đang dao động điều hòa theo phương trực tiếp đứng. Trong quá trình dao động, chiều dài cực lớn của lò xo bởi 4 lần chiều dài rất tiểu cùng khi chiều dài của xoắn ốc bằng gấp đôi chiều dài rất tiểu thì ráng năng bé lắc bởi 0,32 J (chọn gốc rứa năng tại vị trí cân bằng). Lấy g = 10 = π 2 ( m / s 2 ) . Chiều dài tự nhiên và thoải mái của lò xo là