Trung trung khu luyện thi, giáo viên - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng reviews phần KHÁI NIỆM, TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CỦA MUỐI NITRAT nhằm mục tiêu hổ trợ cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc chúng ta học tốt môn học này.

Bạn đang xem: Muối nitrat là gì


*

1. Khái niệm

- muối nitrat là muối của axit nitric.

Thí dụ, amoni nitrat (NH4NO3), kẽm nitrat (Cu(NO3)2),...

2. đặc điểm vật lí

- toàn bộ các muối nitrat đầy đủ tan các trong nước và là hóa học điện li mạnh.

3. đặc điểm hoá học

a. Tính thoái hóa của muối hạt nitrat trong môi trường thiên nhiên axit

- Thí nghiệm: mang lại Cu cùng H2SO4 loãng vào hỗn hợp NaNO3 cùng đun rét nhẹ.

- hiện tượng: Dung dịch rời sang màu xanh lá cây và bao gồm khí ko màu hóa nâu trong không khí.

- Phương trình hóa học:

3Cu + 2NaNO3 + 4H2SO4→ 3CuSO4 + Na2SO4 + 2NO + 4H2O

3Cu + 8H++ 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO­ + 4H2O

2NO + O2 →NO2(nâu đỏ)

* lưu giữ ý: phản ứng này được dùng để nhận biết ion nitrat

b. Nhiệt phân muối hạt nitrat

- muối hạt nitrat của những kim loại hoạt động mạnh (trước Mg): bị phân huỷ thành muối bột nitrit và oxi:

M(NO3)n→M(NO2)n+ n/2O2

Thí dụ:

KNO3→KNO2+ 1/2O2

Oxi sinh ra đốt cháy cacbon.

- muối hạt nitrat của những kim một số loại từ Mg→Cu: bị phân huỷ thành oxit sắt kẽm kim loại tương ứng, NO2và O2:

2M(NO3)n→M2On+ 2nNO2+ n/2O2

Thí dụ:

2Fe(NO3)3→ Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2

2Cu(NO3)2→2CuO + 4NO2+ O2

- muối bột nitrat của những kim nhiều loại kém vận động (sau Cu) : bị phân huỷ thành kimloại tương ứng, NO2và O2.

M(NO3)n→M + nNO2+ n/2O2

Thí dụ:

AgNO3→Ag + NO2+ 1/2O2

- một vài phản ứng sệt biệt:

2Fe(NO3)2→ Fe2O3+ 4NO2+ 1/2O2

NH4NO3→ N2O + 2H2O

NH4NO2→ N2+ 2H2O

Các xem xét khi giải bài tập về phản nghịch ứng nhiệt độ phân muối bột nitrat:

- cân nặng chất rắn giảm bằng cân nặng khí đã sinh ra.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Sự Việc, Hiện Tượng Đời Sống (Trang 22)

- Khí sinh ra sau bội phản ứng hay được dẫn qua nước. Khi ấy có phương trình bội nghịch ứng:

4NO2+ O2+ 2H2O→ 4HNO3

4. Ứng dụng

- muối bột nitrat được dùng như một hóa học nguyên liệu; trongphân bón, nghề có tác dụng pháo hoa, nguyên liệu củabom khói,chất bảo quản, và như mộttên lửa đẩy, cũng nhưthuỷ tinhvàmen gốm.

Trung trung ương luyện thi, gia sư - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN đưa ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC