Chúng ta đã biết đến nhiều loại muối. Vậy tính chất hóa học của muối là gì? rứa nào là làm phản ứng trảo đổi và đk để xẩy ra phản ứng thương lượng là gì? họ cùng tò mò trong nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với axit

Đang xem: những phương trình muối chức năng với muối

Tính chất hóa học của muối

Muối bao gồm những tính chất hóa học tập nào, hiện thời chúng ta cùng mày mò nhé!

Tính chất hóa học của muối

*

phan-ung-trao-doi-la-gi

Ví dụ:

BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + CuCl2

Fe(NO3)2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ + 2KNO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

2. Điều kiện của bội nghịch ứng trao đổi

Phản ứng dàn xếp trong dung dịch của những chất chỉ xảy ra nếu thành phầm tạo thành gồm chất không tan hoặc hóa học khí.

Phản ứng th-nc cũng là phản nghịch ứng thương lượng và nó luôn xảy ra.

VD: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Giải bài tập tính chất hóa học của muối và phản ứng trao đổi

Câu 1. Hãy nêu ra một dd muối hạt khi công dụng với một dd hóa học khác thì sinh sản ra:

a) hóa học khí

b) hóa học kết tủa

Viết những PTHH xảy ra.

Bài làm:

a) tạo ra chất khí:

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

K2S + HNO3 → KNO3 + H2S ↑

b) tạo ra chất kết tủa:

KCl + AgNO3 → AgCl ↓ + KNO3

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 2. Có 3 lọ không nhãn, từng lọ đựng một dd muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng gần như dd có sẵn vào PTN để nhận thấy chất đựng trong những lọ. Viết những PTHH.

Bài làm:

Cho dd NaOH theo thứ tự vào từng lọ đựng các dd muối hạt trên và quan ngay cạnh hiện tượng:

– ví như thấy có kết tủa greed color lam xuất hiện thêm thì lọ đó đựng muối CuSO4.

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

– nếu như thấy bao gồm kết tủa white xuất hiện, sau gửi thành đen là lọ đựng AgNO3.

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH ↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O

– Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì lọ kia đựng muối NaCl.

Câu 3. có những dd muối hạt sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào bao gồm thể tác dụng với:

a) hỗn hợp NaOH

b) hỗn hợp HCl

c) hỗn hợp AgNO3

Nếu gồm phản ứng, hãy viết các PTHH.

Bài làm:

a) dung dịch NaOH

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + NaCl

b) hỗn hợp HCl: không có muối nào phản nghịch ứng

c) hỗn hợp AgNO3:

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2

Câu 4.

Cho đều dd muối tiếp sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng cùng dấu (o) ví như không.

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2
BaCl2

Viết PTHH sống ô gồm dấu (x).

Bài làm:

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2xxxo
BaCl2xoxo

Phương trình hóa học của các phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KCl

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

Câu 5. ngâm một đinh sắt sạch mát trong dd đồng (II) sunfat. Câu vấn đáp nào sau đây là đúng độc nhất vô nhị cho hiện tượng lạ quan gần kề được?

a) không tồn tại hiện tượng làm sao xảy ra.

b) kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự nỗ lực đổi.

c) một phần đinh fe bị hòa tan, kim loại đồng dính ngoài đinh fe và màu xanh lá cây lam của dd thuở đầu nhạt dần.

d) không có chất new nào được sinh ra, chỉ có một phần đinh sắt bị hòa tan.

Giải thích cho sự lựa chọn và viết PTHH giả dụ có.

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khi mang lại đinh fe vào hỗn hợp CuSO4, đinh fe bị hài hòa từ từ, kim loại đồng red color sinh ra bám ngoài đinh sắt. Hỗn hợp CuSO4 tham gia phản bội ứng phải nồng độ sút dần. Vị vậy màu xanh lá cây của hỗn hợp CuSO4 ban đầu bị nhạt dần.

Câu 6. Trộn 30 ml dd gồm chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dd gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho biết hiện tượng quan ngay cạnh được cùng viết PTHH.

b) Tính trọng lượng chất rắn sinh ra.

Xem thêm: Hải Ngoại Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

c) Tính độ đậm đặc mol của chất còn lại trong dd sau bội phản ứng. Cho rằng thể tích của dd chuyển đổi không xứng đáng kể.