SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
trang bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử vẻ vang SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục và đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
technology SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Năm nay tuổi cô hơn 4 lần tuổi cháu là 2 tuổi

trong năm này tuổi cô hơn 4 lần tuổi con cháu là 2 tuổi. Lúc tuổi cháu bằng tuổi cô bây giờ thì toàn bô tuổi của 2 cô cháu là 94. Tính tuổi cô hiện tại nay?
*Xem thêm: Giáo Án Dạy Kỹ Năng Sống Cho Trẻ 24-36 Tháng, Giáo Án Dạy Kỹ Năng Sống Cho Trẻ 24

Gọi tuổi của cháu năm nay là aThì tuổi của cô năm nay là 4 x a + 2Khi tuổi của cháu bằng tuổi của cô thì:- Tuổi của cháu là: 4 x a + 2- Tuổi của cô là (tuổi cô hiện tại + tuổi cô lúc này - tuổi cháu hiện tại): (4 x a + 2) + (4 x a + 2 - a) = 7 x a + 4Mà tuổi của cô và cháu cộng lại là 94, đề nghị ta có:4 x a + 2 + 7 x a + 4 = 94=> 11 x a = 88 => a = 8Vậy tuổi của cháu hiện giờ là 8, tuổi của cô bây giờ là 8 x 4 + 2 = 34 (tuổi).Đáp số: con cháu 8 tuổi, cô 34 tuổi