Một lượng khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít đến 4 lít. Áp suất khí tạo thêm 0,75atm. Áp suất khí thuở đầu là bao nhiêu?


*

*

Một lượng khí được nén đẳng nhiệt độ từ thể tích 6 lít cho 4 lít. Áp suất khí tạo thêm 0,75atm. Áp suất khí lúc đầu là bao nhiêu?

Một khối khí ưng ý được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít cho thể tích 4 lít, áp suất khí tạo thêm 0,6 at. Áp suất ban sơ của khí là

A.Bạn đang xem: Nén khí đẳng sức nóng từ thể tích 10l mang lại thể tích 4l

1 at.

B.

Bạn đang xem: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10l đến thể tích 4l

0,6 at.

C. 0,4 at.

D. 0.2 at.

Nén khí đẳng sức nóng từ thể tích 15 lít cho 11,5 lít thì áp suất tạo thêm 1 lượng 3,5kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?

A. 2683Pa

B. 11500Pa

C. 3500Pa

D. 4565Pa

Nén khí đẳng nhiệt độ từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất tăng thêm một lượng Δ p = 40 k p a . Hỏi áp suất ban sơ của khí là bao nhiêu?

Gọi phường 1 và p. 2 là áp suất ứng với thể tích V 1 = 9 lít cùng thể tích V 2 = 6 lít.

Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ta có:

V 1 V 2 = p 1 phường 2 = p 1 + Δ p p 1

⇒ p. 1 + Δ phường p 1 = 9 6 = 1 , 5 .

Áp suất ban đầu: p. 1 = 2 Δ phường = 2.40 = 80 k p a

Nén khí đẳng sức nóng từ thể tích 9 (lít) đến thể tích 6 (lít) thì thấy áp suất tăng thêm một lượng ∆ p = 40 k p. A . Hỏi áp suất thuở đầu của khí là bao nhiêu?

A.80 kPa

100 kPa

C.80 Pa

D.120 kPa

+ call p 1 là áp suất của khí ngơi nghỉ trạng thái 1 ứng cùng với thể tích V 1 = 9 (lít).

+ Gọi p. 2 là áp suất làm việc trạng thái 2 ứng cùng với thể tích V 2 = 6 lít

+ Theo đưa ra ta có: p. 2 = ∆ p. + p 1

+ Theo định công cụ luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt:


*

=> Chọn A.

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít mang đến 5 lít, áp suất khí tạo thêm 0,5atm. Áp suất thuở đầu của khí là quý hiếm nào sau đây?

A. 1,5 atm

B. 0,5 atm

C. 1 atm

D. 0,75atm

Khí được nén đẳng sức nóng từ thể tích 10 lít cho 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5atm. Áp suất thuở đầu của khí là giá trị nào sau đây?

A. 1,5 atm

B. 0,5 atm

C. 1 atm

D. 0,75atm

Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6l đến 4l. Áp suất khí tạo thêm 0,75 atm. Áp suất khí ban sơ là bao nhiêu

A. 1,2 atm

B. 1,5 atm

C. 1,6 atm

D. 0,5 atm

Câu 1

Nén khí đẳng nhiệt độ từ thể tích 10 lít cho thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng thêm bao nhiêu lần ?

Câu 2

Một khối khí bao gồm áp suất 1,5 atm và thể tích 5 lít được biến đổi đẳng nhiệt cho áp suất 4atm. Tính thể tích khí sau khi biến đổi và vẽ đồ gia dụng thị màn biểu diễn trong hệ toạ độ (p, V).

Câu 3

Nén đẳng sức nóng một khối khí tự thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất của khí tạo thêm một lượng 5.104Pa. Tính áp suất của khí trước và sau khoản thời gian nén.

Câu 4

Một lượng khí lí tưởng ở nhiệt độ 170C và áp suất 1,5 atm được nung rét đẳng tích đến áp suất 2,5atm. Tính ánh sáng của khí sau khoản thời gian nung và vẽ vật dụng thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái vào hệ (p-T).

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Mở Rộng Vốn Từ Thiên Nhiên (Trang 78), Luyện Từ Và Câu

Câu 5

Một khối khí ở ánh nắng mặt trời 170C áp suất 1,5 atm được nung lạnh đẳng tích cho 1170C thì áp suất của khí đó là bao nhiêu? Vẽ đồ thị màn biểu diễn sự biến hóa trạng thái của khí vào hệ toạ độ (p, T).

Lớp 10 Toán 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Câu 1 : Thểtíchgiảm đi10/4= 2,5lầnnênáp suất tăng2,5lần