Để xác xác định trí của một trang bị trên một phương diện phẳng, ta cần lựa chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ lắp với vật có tác dụng mốc kia để khẳng định các tọa độ của vật.

Bạn đang xem: Nêu cách xác định vị trí của một vật trên một mặt phẳng


Trường phù hợp đã hiểu rõ quỹ đạo thì chỉ việc một vật làm mốc cùng một chiều dương trên quỹ đạo đó.

Bạn vẫn xem: Nêu cách xác định vị trí của một thứ trên một khía cạnh phẳng

Bài tập 1 trang 11 SGK thiết bị lý 10

Bài tập 2 trang 11 SGK vật lý 10

Bài tập 4 trang 11 SGK thiết bị lý 10

Bài tập 5 trang 11 SGK thứ lý 10

Bài tập 6 trang 11 SGK vật dụng lý 10

Bài tập 7 trang 11 SGK đồ lý 10

Bài tập 8 trang 11 SGK thiết bị lý 10

Bài tập 9 trang 11 SGK đồ lý 10

Bài tập 1 trang 10 SGK vật dụng lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 10 SGK đồ dùng lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 10 SGK đồ dùng lý 10 nâng cao

Bài tập 1.1 trang 5 SBT thứ lý 10

Bài tập 1.2 trang 5 SBT vật lý 10

Bài tập 1.3 trang 5 SBT vật lý 10

Bài tập 1.4 trang 5 SBT thứ lý 10

Bài tập 1.5 trang 6 SBT vật lý 10

Bài tập 1.6 trang 6 SBT thứ lý 10

Bài tập 1.7 trang 6 SBT trang bị lý 10

Bài tập 1.8 trang 6 SBT đồ lý 10

Bài tập 1.9 trang 6 SBT đồ dùng lý 10

Bộ đề thi nổi bật
*

ONADSENSE /

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

Toán 10

Lý thuyết Toán 10

Giải bài bác tập SGK Toán 10

Giải BT sách cải thiện Toán 11

Trắc nghiệm Toán 10

Đại số 10 Chương 1

Ngữ văn 10

Lý thuyết Ngữ Văn 10

Soạn văn 10

Soạn văn 10 (ngắn gọn)

Văn mẫu 10

Soạn bài xích Truyện An Dương Vương

Tiếng Anh 10

Giải bài bác Tiếng Anh 10

Giải bài xích Tiếng Anh 10 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10

Unit 1 lớp 10 A day in the life of

Tiếng Anh 10 bắt đầu Unit 1

Vật lý 10

Lý thuyết đồ vật Lý 10

Giải bài tập SGK vật Lý 10

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 10

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 10

Vật lý 10 Chương 1

Hoá học tập 10

Lý thuyết Hóa 10

Giải bài xích tập SGK chất hóa học 10


Giải BT sách nâng cấp Hóa học 10

Trắc nghiệm Hóa 10

Hoá học 10 Chương 1

Lý thuyết Sinh 10

Giải bài xích tập SGK Sinh 10

Giải BT sách cải thiện Sinh 10

Trắc nghiệm Sinh 10

Sinh học tập 10 Chương mở đầu

Lịch sử 10

Lý thuyết lịch sử hào hùng 10

Giải bài bác tập SGK lịch sử vẻ vang 10

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10

Lịch Sử 10 Chương 1 LSTG Cổ Đại

Địa lý 10

Lý thuyết Địa lý 10

Giải bài tập SGK Địa lý 10

Trắc nghiệm Địa lý 10

Địa Lý 10 phiên bản Đồ

GDCD 10

Lý thuyết GDCD 10

Giải bài xích tập SGK GDCD 10

Trắc nghiệm GDCD 10

GDCD 10 học tập kì 1

Công nghệ 10

Lý thuyết công nghệ 10

Giải bài bác tập SGK công nghệ 10

Trắc nghiệm technology 10

Công nghệ 10 Chương 1

Tin học tập 10

Lý thuyết Tin học 10

Giải bài tập SGK Tin học tập 10

Trắc nghiệm Tin học 10

Tin học 10 Chương 1

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10

Xem những nhất tuần

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Tổng quan văn học tập Việt Nam

Lập dàn ý bài xích văn từ sự

Công thức lượng giác

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Văn mẫu mã truyện Tấm Cám lựa chọn lọc


*

Kết nối với chúng tôi


*

*

*

Để xác xác định trí của một đồ trên một khía cạnh phẳng, ta cần chọn một vật làm cho mốc, một hệ trục tọa độ gắn thêm với vật có tác dụng mốc đó để xác định các tọa độ của vật.

Xem thêm: Trong Tam Giác Cân Đường Trung Tuyến Đồng Thời Là Đường Gì, Lý Thuyết Tính Chất Ba Đường Cao Của Tam Giác

Trường thích hợp đã hiểu rõ quỹ đạo thì chỉ việc một vật có tác dụng mốc cùng một chiều dương trên quy trình đó.

Bạn vẫn xem: Nêu phương pháp xác xác định trí của một thiết bị trên một phương diện phẳng

Bài tập 1 trang 11 SGK thứ lý 10

Bài tập 2 trang 11 SGK đồ vật lý 10

Bài tập 4 trang 11 SGK thứ lý 10

Bài tập 5 trang 11 SGK trang bị lý 10

Bài tập 6 trang 11 SGK thứ lý 10

Bài tập 7 trang 11 SGK thứ lý 10

Bài tập 8 trang 11 SGK đồ lý 10

Bài tập 9 trang 11 SGK thiết bị lý 10

Bài tập 1 trang 10 SGK đồ gia dụng lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 10 SGK vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 10 SGK đồ vật lý 10 nâng cao

Bài tập 1.1 trang 5 SBT vật lý 10

Bài tập 1.2 trang 5 SBT vật lý 10

Bài tập 1.3 trang 5 SBT vật lý 10

Bài tập 1.4 trang 5 SBT vật lý 10

Bài tập 1.5 trang 6 SBT vật lý 10

Bài tập 1.6 trang 6 SBT đồ vật lý 10

Bài tập 1.7 trang 6 SBT vật dụng lý 10

Bài tập 1.8 trang 6 SBT vật lý 10

Bài tập 1.9 trang 6 SBT vật dụng lý 10

Bộ đề thi nổi bật
ONADSENSE /

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

Toán 10

Lý thuyết Toán 10

Giải bài tập SGK Toán 10

Giải BT sách nâng cao Toán 11

Trắc nghiệm Toán 10

Đại số 10 Chương 1

Ngữ văn 10

Lý thuyết Ngữ Văn 10

Soạn văn 10

Soạn văn 10 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 10

Soạn bài Truyện An Dương Vương

Tiếng Anh 10

Giải bài xích Tiếng Anh 10

Giải bài bác Tiếng Anh 10 (Mới)

Trắc nghiệm giờ Anh 10

Unit 1 lớp 10 A day in the life of

Tiếng Anh 10 bắt đầu Unit 1

Vật lý 10

Lý thuyết đồ dùng Lý 10

Giải bài xích tập SGK đồ Lý 10

Giải BT sách nâng cấp Vật Lý 10

Trắc nghiệm đồ dùng Lý 10

Vật lý 10 Chương 1

Hoá học 10

Lý thuyết Hóa 10

Giải bài tập SGK hóa học 10


Giải BT sách nâng cấp Hóa học tập 10

Trắc nghiệm Hóa 10

Hoá học 10 Chương 1

Lý thuyết Sinh 10