Căn bậc nhị số học tập Căn bậc nhì của một số a không âm là số x làm thế nào để cho x^2 = a. Số dương a tất cả đúng hai căn bậc nhị là nhì số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a. Số 0 tất cả đúng một căn bậc hai là thiết yếu số 0, ta viết √0 = 0.

Bạn đang xem: Nếu căn a^2=-a thì


Căn bậc nhì số học

Số dương a tất cả đúng hai căn bậc nhị là: $sqrt a $ với $-sqrt a $

Với số dương $a$, số $sqrt a $ được call là căn bậc nhì số học tập của $a$.

Số $0$ cũng khá được gọi là căn bậc nhì số học tập của $0$.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Điểm Chuẩn 2019, Điểm Chuẩn 3 Năm Của Đh Công Nghệ+) $sqrt a = x Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x^2 = aendarray ight.$

+) đối chiếu hai căn bậc hai số học:

Với nhị số $a,b$ ko âm ta tất cả $a 2. So sánh những căn bậc nhì số học 

ĐỊNH LÍ:

Với hai số (a;b) không âm ta bao gồm (a 7) suy ra (sqrt 9 > sqrt 7 ) hay (3 > sqrt 7 )


Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức cất căn bậc hai

Phương pháp:

Sử dụng hằng đẳng thức $sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarrayl,,,,A,,,,, mkhi,,,A ge 0\ - A,,,,,, mkhi,,,A Ta để ý một số phép chuyển đổi tương đương liên quan đến căn thức bậc nhị sau đây:

(sqrt A = B Leftrightarrow left{ eginarraylB ge 0\A = B^2endarray ight.) ; (sqrt A^2 = B Leftrightarrow left| A ight| = B)

(sqrt A = sqrt B Leftrightarrow left{ eginarraylA ge 0left( B ge 0 ight)\A = Bendarray ight.) ; (sqrt A^2 = sqrt B^2 Leftrightarrow left| A ight| = left| B ight| Leftrightarrow A = pm B)

*
*
Bình luận
*
phân chia sẻBài tiếp theo
**
*
× Báo lỗi
giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ


*
*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.