ra mắt Văn học thpt VĂN HỌC trung học cơ sở Cảm Nhận học viên Khoá học Sách Văn Chị Hiên tin tức

Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình vào tám câu thơ cuối của đoạn trích Kiều nghỉ ngơi lầu dừng Bích


Đề bài: Phân tích thẩm mỹ và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong tám câu thơ cuối của đoạn trích Kiều sinh hoạt lầu ngưng Bích.

*