Người ta mắc hai rất của nguồn điện với một biến chuyển trở gồm thể đổi khác từ (0) đến vô cực. Khi quý giá của vươn lên là trở không hề nhỏ thì hiệu điện nuốm giữa hai rất của điện áp nguồn là (4,5left( V ight)). Giảm giá trị của biến trở cho đến khi cường độ loại điện vào mạch là (2A) thì hiệu điện cầm giữa hai rất của nguồn điện áp là (4left( V ight)). Suất điện hễ và năng lượng điện trở vào của nguồn điện là:
Bạn đang xem: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực

- Khi quý giá của biến hóa trở không nhỏ thì hiệu điện gắng giữa hai rất của nguồn điện là (4,5V)

Suy ra suất điện rượu cồn của nguồn tích điện là (E = 4,5V)

- Áp dụng công thức: (E = U + Ir) với (I = 2A) với (U = 4V)

Ta tính được điện trở trong của điện áp nguồn là: (r = 0,25Omega )


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị diễn đạt định luật Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện cố giữa hai đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ dòng điện trong mạch bao gồm chiều và độ mập là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Từng pin bao gồm suất điện cồn (E = 1,5V), điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch xung quanh (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện sống mạch quanh đó là:
Xem thêm: Hãy Cho Biết Những Lợi Ích Của Việc Học Tập Môn Học Cơ Thể Người Và Vệ Sinh

Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích trên $2$ phiên bản tụ điện khi $K$ đóng là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.