Cho hàm số y= f(x) xác minh và thường xuyên trên R thỏa mãnf(x5+4x+3)=2x+1. Tích phân ∫-28f(x)dxbằng
Bạn đang xem: Nguyên hàm của e mũ 3x

Gọi (H)là hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol (P) y = 8x-x2và trục hoành. Các đường thẳng y = a; y = b;y =cvới 0chia (H)thành tư phần có diện tích s bằng nhau. Quý giá của biểu thức 16-a3+16-b3+16-c3bằng


Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn y = 4-x2trục hoành xung quanh trục hoành là


Cho hàm số f (x) bao gồm đạo hàm liên tục trên đoạn <0;1>thỏa mãn f(1) = 1và (f"(x))2+4(6x2-1)f(x) = 40x6-44x4+32x2-4Tích phân ∫01f(x)dxbằng


Cho ∫09161x+1+x = a-bln2cvới a,b,c là các số nguyên dương và a/btối giản. Quý hiếm của biểu thức a+b+cbằng


Một đồ thể nằm trong lòng hai phương diện phẳng x = -1; x = 1và thiết diện của vật dụng thể bị cắt vì chưng mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm gồm hoành độ xlà một hình tròn có diện tích bằng 3π. Thể tích của thứ thể là


Thể tích của khối tròn xoay tạo ra thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 3x2, trục hoành và hai tuyến đường thẳng x=-1; x=1quanh trục hoành bằng


Cho hàm số y = f(x)nhận quý giá không âm và liên tiếp trên đoạn <0;1>. Đặt g(x) = 1+2∫0xf(t)dt. Biết g(x)≥f3(x) . Tích phân ∫01g2(x)3dxcó giá trị lớn nhất bằng


Cho (H) là hình phẳng nằm phía bên trong nửa elip y = 124-x2và nằm bên phía ngoài parabol y = 32x2 diện tích s của hình (H) bằng


Cho (H) là hình phẳng số lượng giới hạn bởi parabol y = 2x24;đường cong y=1-x24(với 0≤x≤2) với trục hoành (tham khảo hình mẫu vẽ bên).Diện tích của (H) bằng

*


Cho nhị số thực dương a,b thoả mãn a+b = 2018và ∫abxx+2018-xdx = 10Tích phân ∫absinπx3dxbằng


Thể tích khối tròn xoay chế tạo ra thành khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi y = 12x+3trục hoành và hai tuyến đường thẳng x = 0; x = 1là


Cho ∫081+1+xdx = a-bcvới a,b,c là các số nguyên dương và ac về tối giản. Quý giá biểu thức a+b+cbằng
Xem thêm: Toplist #Tag: Sơ Đồ Tư Duy Triết Học Chương 1 : Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam