Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

Câu 4.Bạn đang xem: Nguyên tử khối của naoh vào phân tử hợp hóa học A gồm một nguyên tử của yếu tắc R với 2 nguyên tử nhân tố oxi liên kết với nhau. Biết hợp chất này nặng hơn phân tử hidro 22 lần.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của naoh

 

a) Tính phân tử khối của hợp hóa học A?

 

b) Tính nguyên tử khối của R, cho thấy thêm tên với kí hiệu hóa học của yếu tố R?


*

Mọi tín đồ ơi gúp mik cùng với Một hòa hợp chất gồm phân tử có : một nguyên tử oxi cùng nặng hơn phân tử hiđrô 32 lần a) tính phân tử khối của hợp hóa học b) tính nguyên tử khối của nguyên tố x cho biết thêm tên với kí hiệu chất hóa học của nguyên tố đó

Bài 1 : a )Phân tử của hợp hóa học A chỉ bao gồm 2 nguyên tử X link với 3 nguyên tử O ; Phân tử khối của A = 160 dvC . Hãy khẳng định nguyên tử khôi của X và cho thấy thêm X là yếu tố nào? b) Hợp chất B gồm phân tử khối nhẹ nhàng hơn phân tử khối của hợp hóa học A là 0,5 lần .Trong 1 phân tử B có 1 nguyên tử Y link với 3 nguyên tử Oxi .Tính nguyên tử khối của Y và cho thấy thêm Y là yếu tố nào? ( Õxi bao gồm nguyên tủ khối là 16) bài 2 A với B là 2 hợp chất đều làm cho từ 2 nhân tố là Fe với O .Phân tử khối của A=160 dvC . Phân tử khôí của B nặng rộng phân tử khối A 1,45 lần . Trong một phân tử tất cả 3 nguyên tử O . Số nguyên tử Fe trong một phân tử hóa học B thông qua số nguyên tử O vào hợp chất A . Hãy tính số nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 phân tử A,B với viết thanhg bí quyết hóa học

Bài 1 : a )Phân tử của hợp hóa học A chỉ bao gồm 2 nguyên tử X links với 3 nguyên tử O ; Phân tử khối của A = 160 dvC . Hãy xác minh nguyên tử khôi của X và cho biết X là nhân tố nào? b) Hợp hóa học B có phân tử khối khối lượng nhẹ hơn phân tử khối của hợp hóa học A là 0,5 lần .Trong 1 phân tử B có một nguyên tử Y links với 3 nguyên tử Oxi .Tính nguyên tử khối của Y và cho thấy thêm Y là nguyên tố nào? ( Õxi tất cả nguyên tủ khối là 16) bài xích 2 A cùng B là 2 hợp hóa học đều tạo nên từ 2 thành phần là Fe và O .Phân tử khối của A=160 dvC . Phân tử khôí của B nặng hơn phân tử khối A 1,45 lần . Trong một phân tử bao gồm 3 nguyên tử O . Số nguyên tử Fe trong 1 phân tử hóa học B thông qua số nguyên tử O vào hợp hóa học A . Hãy tính số nguyên tử của từng nguyên tố trong một phân tử A,B cùng viết thanhg cách làm hóa học

Phân tử A gồm 2 nguyên tử thành phần X liên kết với 3 nguyên tử Oxi, nặng rộng Hiđrô 51 lần :

a, Tính phân tử khối của A

b, Tính nguyên tử khối của X, X là chất gì? Kí hiệu chất hóa học của X

c, bí quyết hóa học tập của A

Giúp bản thân với !!!

Viết cách làm hóa học với tính phân tử khối của những hợp chất sau:a) Natrioxít biết trg phân tử tất cả 2 nguyên tử natri và 1 nguyên tử oxib) Axítsunfuric biết trg phân tử bao gồm 2 nguyên tử hiđro với 1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử oxi

Phân tử 1 vừa lòng chất bao gồm 1 nguyên tử nguyên tố y link với 3 oxi. Thành phần oxi chiếm phần 60% khối lượng của hòa hợp chất. Tính nguyên tử khối,tên,kí hiệu của nguyên tố y 

Một hợp chất gồm phân tử tất cả 2 nguyên tử X link với 3 nguyên tử Oxi cùng nặng rộng nguyễn tử Mg là 4,25 lần.

a) Tính phân tử khối của hòa hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên với kí hiệu chất hóa học của nguyên tố X.

Xem thêm: Bài Tập Nhân Số Có Bốn Chữ Số Với Số Có Một Chữ Số, Please Wait

Phân tử của một hợp chất X gồm một nguyên tử nguyên tố R liên kết với 1 nguyên tử O cùng 1 nguyên tử H. Biết phân tử X nặng hơn phân tử khí nitơ 12 đvC.