tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Nhà Hậu Lê đã làm những gì để khuyến khích việc học tập? Em có nhận xét gì về bài toán việc làm của nhà Hậu Lê?


*

- Đặt ra lễ xứng danh ( lễ hiểu tên người đỗ).

Bạn đang xem: Nhà hậu lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập em có nhận xét gì về việc làm của nhà hậu lê

- Lễ vinh quy (lễ đón chào người đỗ cao về làng).

- viết tên tuổi tín đồ đỗ cao vào bia đá dựng nghỉ ngơi Văn Miếu.


Nhà Hậu Lê đã làm những gì để khuyến khích bài toán học tập? Em tất cả nhận xét gì về việc việc làm ở trong phòng Hậu Lê?


Để khuyến khích bạn học nhà Hậu Lê sẽ đặt ra

- Lễ xứng danh ( lễ hiểu tên tín đồ đỗ).

- Lễ vinh quy ( lễ đón chào người đỗ cao về làng).

- đánh tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ngơi nghỉ Văn Miếu.

Qua việc làm bên trên ta thấy thời Hậu Lê câu hỏi thi cử diễn ra nề nếp và có quy củ.


Nhà Hậu Lê đã đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy (lễ đón tiếp người đỗ cao về làng) cùng khắc thương hiệu tuổi những người dân đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở văn miếu quốc tử giám để tôn vinh.


Nhà Hậu Lê đã làm cái gi để khuyến khích bài toán học tập?

A. Đặt ra lễ xứng danh.

B. Đặt ra lễ vinh quy

C. Xung khắc tên những người dân đỗ cao vào bia đá dựng sinh hoạt Văn Miếu.

D. Đặt ra lễ xứng danh, lễ vinh quy, khắc tên những người dân đỗ cao vào bia đá dựng làm việc Văn Miếu.


Để khuyến khíchviệchọc tập,nhà Hậu Lê đãđặtralễ xướng danh(lễ gọi tên người đỗ), lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) cùng khắc thương hiệu tuổinhữngngười đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng sinh hoạt Văn Miếuđểtôn vinh.


Nhà Hậu Lêđặtralễ xướng danh (lễ đọc tên bạn đỗ), lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc thương hiệu tuổi bạn đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng sinh hoạt Văn Miếuđểtôn vinhnhữngngười bao gồm tài. Trường không chì thu nhận bé cháu vua và các quan mà chào đón cả con em gia đình thường dân nếuhọcgiỏi.


Đây nè bạn

Nhà Hậu Lêđặtralễ xướng danh (lễ phát âm tên bạn đỗ), lễ vinh quy (lễ đón chào người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi fan đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng sinh hoạt Văn Miếuđểtôn vinhnhữngngười tất cả tài. Trường không chì thu nhận con cháu vua và những quan mà mừng đón cả con em mình gia đình thường dân nếuhọcgiỏi.

Nhớ k bản thân nà


Để khuyến khích câu hỏi học tập, nhà Hậu Lê đã đưa ra lễ xướng danh(lễ đọc tên bạn đỗ), lễ vinh quy (lễ đón chào người đỗ cao về làng) với khắc thương hiệu tuổi những người dân đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở văn miếu quốc tử giám để tôn vinh.

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Đề Văn Nghị Luận Và Việc Lập Ý Cho Bài Văn Nghị Luận


giáo dục dụng cụ chặtchex

dựng lại nhà thái học, quốc tử giám,vừa bao gồm đủ trang thiết bị cung ứng như gồm lớp học, nơi ở cho học sinh và kho sách,ko chỉ dạy dỗ cho nhỏ cháu vua và các quan lớn, hơn hết là cả con em gia đình hay dân(nếu học giỏi),ở địa phương thì được mở thêm trường công cạnh bên các lớp tứ đồ.


Câu 1 : nói tên những tác phẩm của Nguyễn Trãi

Câu 2 : bởi sao Lê Lợi lựa chọn ải bỏ ra Lăng có tác dụng trận địa đánh địch

Câu 3 : ĐBL đăng quang vua để tên vn là gì

Câu 4 : đơn vị Hậu Lê đã làm những gì để khuyến khích học tập ? Em bao gồm nhận xét gì về vấn đề làm của phòng Hậu Lê