tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nhà Hậu Lê đã làm cái gi để khuyến khích vấn đề học tập?

A. Đặt ra lễ xứng danh.

Bạn đang xem: Nhà hậu lê làm gì để khuyến khích học tập

B. Đặt ra lễ vinh quy

C. Tự khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng sinh sống Văn Miếu.

D. Đặt ra lễ xứng danh, lễ vinh quy, xung khắc tên những người đỗ cao vào bia đá dựng sinh sống Văn Miếu.

Xem thêm: Quy Luật Về Sự Phù Hợp Của Quan Hệ Sản Xuất Với Trình Độ Phát Triển Của Lực Lượng Sản Xuất


*

*

bia đá dựng ở văn miếu để viết tên tuổi bạn ?

Trả lời câu hỏivà cho bạn biết các cậu say mê mình làm cho môn gì nhá


Nhà Hậu Lê đã làm cái gi để khuyến khích bài toán học tập? Em gồm nhận xét gì về vấn đề việc làm của phòng Hậu Lê?


Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập? Em tất cả nhận xét gì về bài toán việc làm của nhà Hậu Lê?


câu 1 : nêu ý nghĩa sâu sắc của thắng lợi bạch đằng năm 938 ?

câu 2 : khi giặc mông nguyên vào thăng long vua tôi đơn vị trần đã sử dụng kế gì để tấn công giặc ?

câu 3 : hãy đề cập tên một số liên hoan tiệc tùng ở tây nguyên , sinh hoạt đồng bằng phía bắc ?


Người dân cư đồng bằng phía bắc thường tổ chức liên hoan tiệc tùng vào thời hạn nào?

A. Ngày xuân và mùa thu

B. Mùa đông

C. Mùa xuân hoặc sau vụ thu hoạch

D. Toàn bộ đều sai


1.Nguyên nhân nhị BÀ Trưng nổi lên khởi nghĩa:do căm thù quân xâm lược ,Thi sách bị đánh Định giết hại

2.Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng :kết thúc trọn vẹn thời kì đô hộ của phong kiến Phương Bắc......nước ta

3.Nhà nước Văn Lang thành lập và hoạt động vào khoảng thời gian nào : khoảng chừng 700

4.THành Cổ Loa có những thiết kế là : Hình xoáy trôn ốc

5.Năm 939 ,Ngô Quyền xưng vương đã chọn kinh đô ở đâu : Cổ Loa - Đông Anh-Hà Nội

6.Đinh cỗ Lĩnh là người dân có công :dẹp loạn 12 sứ quân ,thống nhất khu đất nước

7.Trên đường bộ ,Lê Hoàn lãnh đạo quân ta giành thành công ở :Chi Lăng

8.khi biết bên Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta,chủ trương tấn công giặc của Lý hay Kiệt là:ngồi yên hóng giặc không bởi đem quân tiến công trước để chặn thế mạnh mẽ của giặc.

9.để củng gắng ,xây dựng tổ quốc ,Nhà è cổ đã có tác dụng :chú ý phát hành quân nhóm ,bảo vệ đê điều,khuyến khích nông dân sản xuất

 


Lớp 4 Chưa xác minh
1
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)