*
*
*
*
*
*
*
*

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố tất cả số thiết bị tự theo lần lượt là 11, 19, 29 có điểm lưu ý gì như thể nhau?


Nguyên tố M sống chu kì 3, đội IA. Yếu tắc G ngơi nghỉ chu kì 2, team VIA. Vậy toàn bô proton trong phân tử nhân nguyên tử M cùng G là


X là 1 nguyên tố p Tổng số hạt trong nguyên tử của yếu tắc X là 40. Vị trí của X vào bảng tuần trả là


Các nguyên tố của nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có điểm sáng chung như thế nào về thông số kỹ thuật electron nguyên tử, nhưng quyết định tính chất hóa học của nhóm?


Cho cấu hình electron của những nguyên tố X1, X2, X3, X4 như sau

X1 : 1s22s22p63s1

X2 :1s22s22p63s23p1

X3 :1s22s22p63s23p64s2

X4 :1s22s22p63s2

Các nguyên tố kim loại cùng nhóm có có


Cho các phát biểu sau:

(1) nhóm IIIA là tập hợp các nguyên tố nhưng nguyên tử tất cả 3e hóa trị.

Bạn đang xem: Nhóm a gồm khối nguyên tố

(2) vào phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. Sắt là chất bị khử.

(3) tất cả các nguyên tố đội IA đa số là sắt kẽm kim loại điển hình.

(4) trong 1 nhóm A, độ âm điện của các nguyên tố tăng đột biến theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

(5) Số electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố team B gồm tối đa bởi 2.

Số tuyên bố không đúng là


Tổng số hạt p, n, e, của nguyên tử X là 34, trong những số ấy số hạt có điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 10 hạt. Kí hiệu hóa học với vị trí của X (chu kỳ, nhóm) là


X với Y là hai sắt kẽm kim loại thuộc cùng một đội A trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học. Biết ZXY và ZX + ZY = 24. Phát biểu làm sao sau đây là không đúng?


Hòa tan trọn vẹn 7,30 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm X, Y (MX Y) thuộc nhì chu kì liên tiếp vào 200 gam nước thu được hỗn hợp Z cùng 7,84 lít khí hidro (đktc). Nồng độ tỷ lệ của YOH trong hỗn hợp Z là


Một nguyên tử X có số hạt có điện chiếm phần 63,04% tổng thể hạt và số khối của X là 63. Vị trí của X vào bảng tuần trả là


Tính chất của những nguyên tố và solo chất, tương tự như thành phần với tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó thay đổi


Có 3 yếu tố X, Y, Z thuộc team A vào bảng tuần hoàn:

- X, Y cùng chu kì và ở hai team liên tiếp

- X, Z ở nhị chu kì tiếp tục và thuộc nhóm

- các hydroxide của X, Y, Z tất cả tính base tăng dần đều theo trang bị tự

- thông số kỹ thuật electron của X là …3s2

Phát biểu nào sau đây không đúng?


tổ hợp 60,9 gam hỗn hợp hai muối bari của nhị halogen (ở hai chu kì liên tiếp) vào nước rồi cho chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp K2SO4. Sau khi phản ứng trọn vẹn thu được 58,25 gam kết tủa cùng dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai muối bột khan. Phát biểu nào sau đây không đúng?


X cùng Y là nhì nguyên tố team A cùng một chu kì cùng thuộc nhì nhóm liên tục có toàn bô proton là 13 biết ZXY. Cho những phát biểu sau:

(1) Oxide tối đa của X rã trong nước tạo dung dịch acid yếu.

(2) Y gồm 3 electron độc thân.

(3) thứ tự tính phi kim tăng nhiều là X, Y.

(4) Y tất cả độ âm điện lớn hơn X.

(5) Tính acid của hydroxide của X yếu rộng của Y.

Xem thêm: Hình Chóp Đều Có Mặt Bên Là Hình Chóp Đều? Tính Chất Hình Chóp Đều Là Gì?

Số tuyên bố đúng là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.