Câu 10264: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho một cây thân cao, quả tròn giao phấn với cây thân thấp, quả dài (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó cây thân thấp, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Theo lí thuyết, số cây thân cao, quả tròn ở F1 chiếm tỉ lệ

A.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật alen a quy định thân cao

4%.

B. 9%.

C. 46%.

D.

Xem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Nhất (26 Mẫu)

54%.


Giải chi tiết:

Cây thấp quả dài chỉ cho 1 loại giao tử ab,

mà ở F1 có 4 loại kiểu hình

=> Cây cao, quả tròn ở P có kiểu gen dị hợp 2 cặp (Aa, Bb)

Ta có phép lai : Aa, Bb x aa, bb 

Ta có ở đời con có aa, bb khác O.25 => hai gen liên kết với nhau 

=> 

*
 = 4 % = O.04 x 1 

=> ab là giao tử hoán vị 

=> kiểu gen cây cao quả tròn là 

*

=> AB = ab = 0.04 

=>%A_B_= O.04 x 1 = O.O4 = 4 % 

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát