Câu 10264: Ở một loại thực vật, alen A luật thân cao trội hoàn toàn so cùng với alen a vẻ ngoài thân thấp; alen B lao lý quả tròn trội hoàn toàn so cùng với alen b phương pháp quả dài. Cho một cây thân cao, trái tròn giao phấn cùng với cây thân thấp, quả nhiều năm (P), nhận được F1 có 4 loại kiểu hình trong số ấy cây thân thấp, quả dài chỉ chiếm tỉ lệ 4%. Theo lí thuyết, số km thân cao, quả tròn sống F1 chỉ chiếm tỉ lệ

A.

Bạn đang xem: Ở một loài thực vật alen a quy định thân cao

4%.

B. 9%.

C. 46%.

D.

Xem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Môn Học Yêu Thích Nhất (26 Mẫu)

54%.


Giải đưa ra tiết:

Cây rẻ quả dài chỉ cho 1 loại giao tử ab,

mà sinh hoạt F1 gồm 4 một số loại kiểu hình

=> Cây cao, trái tròn ở p có phong cách gen dị hòa hợp 2 cặp (Aa, Bb)

Ta bao gồm phép lai : Aa, Bb x aa, bb 

Ta gồm ở đời con gồm aa, bb khác O.25 => nhị gen link với nhau 

=> 

*
 = 4 % = O.04 x 1 

=> ab là giao tử hoán vị 

=> loại gen cây cao trái tròn là 

*

=> AB = ab = 0.04 

=>%A_B_= O.04 x 1 = O.O4 = 4 % 

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát