*

Nhận xét: vào bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, hai đơn vị đo tức thì nhau rộng (kém) nhau (10)lần, tức là:

- Đơn vị béo gấp (10) lần đơn vị chức năng bé;

- Đơn vị nhỏ bé bằng (dfrac110) đơn vị chức năng lớn.

Bạn đang xem: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

2. Một trong những dạng bài xích tập

Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

Phương pháp: Áp dụng nhận xét, vào bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị chức năng đo tức thời nhau hơn (kém) nhau (10) lần.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) (2) tạ = …yến

b) (9) tạ = …kg

c) (5000g = ...,kg)

d) (23kg = ...) tấn

e) (8) tấn (8kg = ...kg)

g) (728kg) = … tạ …(kg)

Cách giải:

a) (2) tạ = (20) yến

b) (9) tạ =(900kg)

c) (5000g = 5kg)

d) (23kg = dfrac231000) tấn

e) (8) tấn (8kg) = (8) tấn + (8kg) = (8000kg + 8kg = 8008kg) .

Vậy (8) tấn (8kg = 8008kg)

g) (728kg = 700kg + 28kg) = (7) tạ + (28kg) = (7) tạ (28)(kg).

Vậy (728kg) = (7) tạ (28)(kg)

Dạng 2: những phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

Phương pháp:

- Khi tiến hành phép tính gồm kèm theo những đơn vị đo tương đương nhau, ta thực hiện các phép tính như bình thường.

- Khi thực hiện phép tính tất cả kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, trước tiên ta buộc phải đổi về thuộc 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện nay tính bình thường.

- khi nhân hoặc phân tách một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc phân tách số đó với một vài như phương pháp thông thường, sau đó thêm đơn vị chức năng đo trọng lượng vào kết quả.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) (16kg + 33kg = ...kg)

b) (102g - 75g = ...g)

c) (3)tấn + (8) yến = …yến

d) (41kg - 18hg = ...hg)

e) (28kg, imes 4 = ...kg)

f) (57g,:3 = ...g)

Cách giải:

a) (16kg + 33kg = 49kg)

b) (102g - 75g = 27g)

c) (3) tấn + (8) yến = (300) yến +(8) yến = (308) yến


Vậy (3) tấn + (8) yến = (308) yến

d) (41kg - 18hg = 410hg - 18hg = 392hg).

Vậy (41kg - 18hg = ...hg)

e) (28kg, imes 4 = 112kg)

f) (57g,:3 = 19g)

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

Phương pháp:

- lúc so sánh các đơn vị đo giống như nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số trường đoản cú nhiên.

Xem thêm: Lợi Ích Của Gia Đình Nhiều Thế Hệ Bằng Tiếng Anh, Unit 1 Lớp 11 Communication

- khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện đối chiếu bình thường.