Bộ đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 tất cả 65 đề soát sổ giữa học kì 1 môn Toán 3, giúp những em luyện giải đề, cố gắng được cấu trúc đề thi tương tự như các dạng bài bác tập thường gặp mặt trong đề thi nhằm ôn tập kết quả hơn.

Bạn đang xem: Ôn tập giữa kì 1

Đồng thời, cũng góp thầy cô tham khảo, giao đề ôn tập giữa học kì 1 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới phía trên của randy-rhoads-online.com để ôn thi giữa học kì 1 đạt hiệu quả cao.


I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số có cha chữ số lớn nhất là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2: 418 + 201 = ….. Số nên điền vào khu vực chấm là:

a. 621 b. 619 c. 719 d. 629

Câu 3: 627 – 143 = ….. Số bắt buộc điền vào khu vực chấm là:

a. 474 b. 374 c. 574 d. 484

Câu 4: 6 x 6 ☐ 30 + 5. Dấu đề nghị điền vào ô trống là:

a. B. > c. =

Câu 5: của 35m là …….Số đề nghị điền vào khu vực chấm là

a. 6m b. 7m c. 8m d. 9m

Câu 6: 42 giờ giảm đi 6 lần thì còn……... Số cần điền vào vị trí chấm là:

a. 7 giờ b. 8 giờ c. 9 giờ d. 10 giờ

Câu 7. 3m4cm = ………cm. Số đề xuất điền vào vị trí chấm là:

a. 34 b.304 c. 340 d. 7

Câu 8. hàng tuần lễ gồm 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ gồm bao nhiêu ngày ?

a. 11 ngàyb. 21 ngày c. 24 ngày d.28 ngày

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:


452 + 361 541 - 127

............................................................

............................................................

............................................................


54 x 6 24: 6

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

............................................................

............................................................

............................................................


80: 2 – 13

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 3: search X


X x 4 = 32

............................................................

............................................................

............................................................


X: 6 = 12

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 4: Một siêu thị có 40 mét vải vóc xanh với đã bán được

*
số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán tốt bao nhiêu mét vải xanh?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


....................................................................................................................................

Đề ôn tập thân học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: 7 cấp lên 6 lần thì bằng:

A.1 B.13 C.42 D.48

Câu 2: 8m 2cm = ……cm. Số thích hợp để điền vào nơi chấm là:

A.82B.802 C.820 D.8200

Câu 3: công dụng của dãy tính 15 x 4 + 5 là :

A.95 B.24 C.65 D.55

Câu 4: một tuần lễ lễ gồm 7 ngày, 5 tuần lễ tất cả số ngày là:

A.12 B.25 C.30 D.35

Câu 5: của 48 m là:

A.8m B.42m C.54m D.65

Câu 6: Số bảy trăm linh bảy viết là:

A.770 B.707C.777 D.700

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính


635 + 218 426 - 119

............................................................

............................................................

............................................................


56 x 4 45 x 6

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 2: Tính:


5 x 5 + 18

.......................................

......................................

......................................


5 x 7 – 23

.......................................

......................................

......................................


7 x 7 x 2

.......................................

......................................

......................................


Câu 3: tra cứu X, biết:


84 : X = 2

............................................................

............................................................

............................................................


X : 4 = 36

............................................................

............................................................

............................................................


Câu 4: Đội tuyển học tập sinh giỏi Trường Tiểu học tập Kim Đồng bao gồm 78 học tập sinh, trong số ấy có

*
là số học sinh tốt Toán. Hỏi ngôi trường Tiểu học Kim Đồng gồm bao nhiêu học tập sinh tốt toán?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước tác dụng đúng:

a. 32 giảm 4 lần

A. 32 - 4 = 28

B. 32 : 4 = 6

C. 32 : 4 = 8

b. 35 sút 5 lần

A. 35 - 5 = 30

B. 35 : 5 = 7

C. 35 : 5 = 6

c. 24 giảm 3 lần

A. 24 - 3 = 21

B. 24 : 3 = 7

C. 24 : 3 = 8

Bài 2: Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a.

*
của 40 m là .... M;

b.

*
của 35 m là .... M;

Bài 3: Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm:

3m 6cm….36cm 4dm 3cm….43cm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


156 + 217 463 – 118

............................................................

............................................................

............................................................


45 x 5 54 : 6

............................................................

............................................................

............................................................


Bài 2: Tìm x:


a) x : 6 = 5

............................................................

............................................................

............................................................


b) x 7 = 70

............................................................

............................................................

............................................................


Bài 4: Bác An nuôi được 48 con thỏ, bác bỏ Tâm nuôi gấp đôi số thỏ của bác An.Hỏi chưng Tâm nuôi được từng nào con thỏ.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đề ôn tập thân học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120 B. 98 C. 14 D. 36

Bài 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392 B. 49 C. 63D. 8

Bài 3. của một giờ là:

A. 15 phút B. 10 phútC. 12 phút D. Trăng tròn phút

Bài 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32 B. X = 303 C. X = 302D. X = 203

Bài 5. 5m6cm =…….cm. Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm là:

A.56 B.506 C.560D.5600

Bài 6. Một tuần lễ bao gồm 7 ngày, 4 tuần lễ bao gồm số ngày là:

A.28 B.21 C.11D.35

Phần II: tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109 548 - 193 16 x 5 86 : 2

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63 b) X x 6 = 54

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58 b) 96 : 3 + 249


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4: bà mẹ có một tờ vải lâu năm 48m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết số vải vóc đó. Hỏi bà mẹ đã may bao nhiêu mét vải?

Bài giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Xem thêm: Nghị Luận Về Trang Phục Và Văn Hóa, : Dàn Ý & Bài Văn Mẫu

................................................................................................................................