Đề cương ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 ngôi trường Vinschool sách bắt đầu Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được học hỏi và soạn đáp án do randy-rhoads-online.com bao hàm tổng hợp các dạng Toán và những dạng bài bác tập cố nhiên trong lịch trình học trong học tập kì 1 lớp 6 cho những em học sinh tham khảo, củng cố kỉnh kiến thức, rèn kĩ năng giải Toán sẵn sàng cho bài bác thi thân học kì 1 lớp 6 đạt tác dụng cao.

Đề thi 3 cuốn sách mới môn Toán new nhất
Bạn đang xem: Ôn tập học kì 1 toán lớp 6

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 Toán 6

Xem thêm: " Thể Nhân Là Gì ? Năng Lực Hành Vi Dân Sự Của Thể Nhân? Pháp Nhân Là Gì

Đáp án đề cương ôn tập học tập kì 1 Toán 6

Dạng 1: Tập hợp

Câu 1:

a) A = -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 5; 7; 8


c) C = 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2:

a) Liệt kê những phần tử: A = 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29

Chỉ ra đặc thù đặc trưng: A = {x là số nguyên tố| x

*
*
*
*

Câu 4:

*
*
*
*

Dạng 3: phân tách hết

Câu 5:

a)

*
phân tách hết cho cả 2 với 5 bắt buộc b = 0

*
chia hết đến 3

Nên tổng những chữ số của số đó phân tách hết đến 3

Nghĩa là 3 + 2 + a + 0 = 5 + a phân chia hết mang đến 3

a ∈ 1; 4; 7

Vậy các số buộc phải tìm là 3210; 3240; 3270

b)

*
chia hết mang đến 5 buộc phải b = 0 hoặc b = 5

Trường thích hợp 1: b = 0

*
phân tách hết mang đến 9 đề xuất tổng những chữ số của số đó phân tách hết cho 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 0 = 6 + a chia hết đến 9

Vậy a = 3

Trường hợp 2: b = 5

*
phân tách hết mang lại 9 phải tổng những chữ số của số đó phân tách hết mang đến 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 5 = 11 + a phân tách hết mang lại 9

Vậy a = 7

Vậy các số nên tìm là 2430 với 2475.

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------------

Nội dung Ôn tập toán lớp 6 học kì 1 bao gồm các dạng Toán: Số học và hình học với nội dung bám đít chương trình học là tài liệu cho những thầy cô xem thêm ra đề cho những em học sinh, sẵn sàng cho những bài thi giữa với cuối học tập kì 1 lớp 6. Những em học viên rèn khả năng giải Toán lớp 6, những dạng bài bác tổng quát lác đến bỏ ra tiết.