Nhằm giúp chúng ta học sinh có thêm các tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài xích kiểm tra cuối học tập kì II. randy-rhoads-online.com mời các bạn cùng tham khảo bộ tài liệu ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3. Hi vọng bộ đề thi vẫn giúp chúng ta học sinh lớp 3 tự tín hơn trong kỳ thi tới đây và thầy cô giáo tất cả thêm tư liệu tham khảo giao hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: On tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, phân tách số gồm 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Trái Đất Là Hành Tinh Thứ Mấy Trong Hệ Mặt Trời, Trái Đất Là Hành Tinh Thứ Mấy


............................................................

Mời các bạn tải về giúp thấy trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*