Đề cưng cửng ôn tập Toán 9 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích, tóm tắt tổng thể các dạng bài bác tập Toán 9 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Ôn toán 9

Đề cương ôn thi kì 1 môn Toán 9 năm 2021

A. PHẦN ĐẠI SỐ

Bài 1. thực hiện phép tính:

*


*

*

*

*

*

*

*

Bài 2. Rút gọn biểu thức:

*

*

*

*

*

*

Bài 3. chứng tỏ đẳng thức:

*

*

*


*

Bài 4. Giải phương trình:

*

Bài 5. mang lại biểu thức :

*

a) Tìm đk để A có nghĩa với rút gọn gàng A

b) kiếm tìm x để A>2

c) tìm số nguyên x làm sao để cho A là số nguyên

Bài 6. mang lại biểu thức:

*

a) tìm kiếm ĐKXĐ của B

b) Rút gọn B.

c) kiếm tìm a làm thế nào để cho

*

Bài 7. mang đến biểu thức :

*

a/ Rút gọn gàng biểu thức A

b/ Tìm giá trị của a để A-2

b/ Đường thẳng (d2) giảm (d1) trên A và cắt trục Ox tại B. Tìm toạ độ các điểm A, B với tínhdiện tích tam giác AOB ( đơn vị trên những trục toạ

Bài 10. cho hàm số

*

a/ Vẽ đồ gia dụng thị của hàm số.

b/ gọi A, B là giao điểm của dvới những trục toạ độ. Tính diện tích s tam giác AOB

c/ Tìm giá trị của m nhằm d song song với

*

Bài 11. đến hàm số

*

a) với cái giá trị như thế nào của m thì hàm số đã cho rằng hàm số hàng đầu ?

b) tìm m để (d) tuy nhiên song với

*
?

c) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ

*
hai đường thẳng d với
*

Bài 12. đến hàm số

*

a) Vẽ trang bị thị của hàm số đã mang lại với m = 3

b) Tìm quý giá của m đựng đồ thị của hàm số sẽ cho tuy nhiên song với con đường thẳng

*

Bài 13.

Xem thêm: Quá Trình Điện Li Của Chất Điện Li Yếu, Phân Loại Chất Điện Li Mạnh, Chất Điện Li Yếu

cho hàm số :

*

a/ Vẽ thứ thị của các hàm số trên và một mặt phẳng toạ độ Oxy

b/ tra cứu tọa độ giao điểm C của

*
cùng
*

c/ gọi A, B theo thứ tự là các giao điểm của

*
 với trục O x. Tính diện tích
*
(đơn vị trên những trục tọa độ là cm)

Bài 14. Mang lại đường thẳng

*
Viết phương trình mặt đường thẳng (d) đi qua điểm
*
và cắt đường thẳng
*
tại điểm gồm hoành độ bởi 2 .