In order to cùng So as to là 1 trong trong những cấu trúc ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu tạo này gặp mặt trong các bài bài thi cũng như trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Vậy làm sao để thực hiện cặp cấu tạo này kết quả và thành thạo nhất. Hãy cùng Step Up tìm kiếm hiểu cụ thể về cấu trúc chỉ mục đích này ngay trong nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: Ngữ pháp


1. In order to và So as to lớn trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” với “so as to” đầy đủ mang tức thị “để, để mà”. Được sử dụng trong câu nhằm thể hiện mục tiêu của hành động đã được nói tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order to lớn go to lớn the office on time. = He got up early so as lớn go khổng lồ the office on time.

(Anh ấy thức dậy sớm để đến văn phòng đúng giờ.)

=> vào trường vừa lòng này, việc “thức dậy sớm” có mục tiêu là nhằm “đến công sở đúng giờ”. Vị đó, ta thực hiện “in order to” hoặc “so as to” để diễn đạt ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa sâu sắc ngữ pháp vào câu, kết cấu in order to cùng so as to còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục tiêu lại với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is to work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục đích của anh ấy là thao tác làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as lớn work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung rất chịu khó để thao tác ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Cấu trúc with an aim of V-ing: để …

Cấu trúc with a view to và with an aim of đều đi sau vì chưng V-ing, mặc dù hãy xem xét tới giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh đi cùng với 2 kết cấu này nhằm không mắc phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to lớn work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác thuận tiện, tôi vẫn tìm một căn hộ bắt đầu gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order lớn buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục tiêu mua laptop mới, tôi đang tiết kiệm ngân sách tiền.)

5. Bài xích tập thực hành cho cấu tạo In order to cùng So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bởi những bài tập áp dụng là một phương thức hiệu quả với những người học tiếng Anh. Bởi vì vậy hãy cùng làm bài tập sau để vắt trọn kỹ năng về cấu tạo in order to với so as lớn nhé.

Bài 1: Viết lại phần đông câu sau thực hiện in order to lớn hoặc so as to I would like to take tomorrow off, because I want to lớn visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new laptop because he wanted to give it khổng lồ his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants lớn become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would lượt thích to take tomorrow off so as to/in order to lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not lớn feel cold. He bought a new máy tính in order to/so as to lớn give it lớn his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order lớn become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not khổng lồ get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào vị trí trống say mê hợp.

Xem thêm: Phát Biểu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Ông Sáu Trong Truyện Chiếc Lược Ngà

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend và I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs khổng lồ save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to