Bài tập trắc nghiệm 15 phút Vỏ nguyên tử, thông số kỹ thuật electron của nguyên tử - chất hóa học 10 - Đề số 1

Làm bài

phân tách sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài xích thi.Nguyên tử 27X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1. Phân tử nhân nguyên tử X có

Chọn thông số kỹ thuật electrron của yếu tắc khí hiếm trong số các thông số kỹ thuật electron của nguyên tử sau

Nguyên tử p. (Z=15) có số electronở lớp ngoài cùng là:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử na (Z = 11) là

Nguyên tử của nhân tố A gồm tổng số electron trong các phân lớp p. Là 7. Nguyên tử của nguyên tố B tất cả tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt với điện của A là 8. A cùng B là các nguyên tố:

Một nguyên tử của yếu tố X gồm tổng số hạt là 82. Trong đó, số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 22. X trực thuộc nguyên tố:

Cấu hình e củanguyên tử gồm số hiệu Z = 17 là

Cấu hình electron của phân phần ngoài cùng của nguyên tử thành phần X là 4p2. Tỉ số nơtron với proton bằng 1,3125. Số khối tương xứng của X là:

Cấu hình của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p3. Vậy, lớp vỏ của nguyên tử X tất cả bao nhiêu electron?

Một số thắc mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm.Trường đúng theo nào tiếp sau đây không xảy ra phản ứng hóa học là:

Có 8 nhóm bóng chuyền nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn (hai nhóm bóng chuyền bất kỳ chỉ gặp nhau một lần) với tính điểm. Số cuộc chiến được tổ chức triển khai là

Trong những hợp chất, diêm sinh có các số oxi hóa đặc trưng là:

Có 12 học sinh gồm 5 nam và 7 nữ. Hỏi tất cả bao nhiêu phương pháp chọn từ bỏ 12 học viên đó ra 3 học sinh gồm 2 nam với 1 nữ?

Hòa tan hết 40,1 gam láo hợp bao gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào nước dư, thu được hỗn hợp X (có cất 0,28 mol NaOH) cùng 0,14 mol khí H2. Kêt nạp hết 0,46 mol khí CO2 vào hỗn hợp X, lọc quăng quật kết tủa thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Z cất HCl 0,4M và H2SO4aM. đến từ từ bỏ 100 ml dung dịch Z vào dung dịchY, thấy thoát ra x mol khí CO2. Nếu mang đến từ từ hỗn hợp Y vào 100 ml dung dịch Z, thấy bay ra 1,2x molkhí CO2. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

Biết


Bạn đang xem: Phân lớp p có bao nhiêu electron

*

. Tính
*

.

Hòa tan không còn 35,52 gam hỗn hợp X tất cả Mg, Al, FeCl2 với Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 0,816 molHCl thu được dung dịch Y với 0,144 mol khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNOS vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng AgNO3 đang phản ứng là 1,176 mol, thu được 164,496 gam kết tủa, 0,896 lít khí NO2 (đktc) cùng dung dịch Z đựng m gam muối. Quý giá của m sát nhất với cái giá trị nào sau đây?

Tìm hệ số có mức giá trị lớn nhất của triển khai


Xem thêm: Cách Phối Đồ Với Màu Xanh Mint Phối Với Màu Gì Để Trông Thời Trang?

*

. Hiểu được tổng những hệ số là 4096.

Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,61 molHCl, thu được dung dịch Y chỉ đựng (m + 16,195) gam hỗn hợp muối (không chứa ion Fe3+) và tất cả hổn hợp khí Z (gồm 0,035 mol H2 cùng 0,05 mol NO). Cho NaOH dư vào Y, sau bội phản ứng chiếm được 24,44 gam kết tủa.Phần trăm cân nặng của Cu gồm trong X là: