Dưới đấy là bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử . Bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, trải đa số từ phần đa câu cơ phiên bản đến nâng cao. Nhằm mục đích giúp cho chúng ta trung bình khá có thể làm được. Sau cuối là gợi ý giải chi tiết và đáp án . Chúng ta cùng xem thêm với kiến nhé .

Bạn đang xem: 8 cách phân tích đa thức thành nhân tử cực hay

I. Toán lớp 8: bài xích tập trắc nghiệm phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Search x với cái giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm giá trị y vừa lòng 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính giá trị của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 cùng y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích đa thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: chỉ dẫn giải chi tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn câu trả lời D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 và y = 1, ta tất cả A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn giải đáp C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn lời giải B

Bài 7:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn giải đáp C

Bài 8:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn đáp án A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 3 Học Kỳ 2 Năm 2020, Top 6 Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 3 Năm Học 2021

Chọn giải đáp A

Bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn tương đối đầy đủ và chi tiết, mong rằng nó sẽ giúp chúng ta ôn tập tốt để sẵn sàng kiến thức để chất vấn và thi học kì . Chúng ta hãy làm đi làm việc lại thật những lần để nâng cấp kĩ năng của phiên bản thân, để có thể làm được những bài toán nặng nề . Chúc chúng ta thành công trên con phố học tập.