Khúc xạ tia nắng là hiện tượng lệch phương (gãy) của tia sáng lúc truyền xiên góc cho tới qua mặt phân làn giữa hai môi trường xung quanh trong suốt khác nhau.

Bạn đang xem: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng

∗ Định luật khúc xạ ánh sáng.

*

Tia khúc xạ bên trong mặt phẳng cho tới (tạo vì tia tới cùng pháp tuyến) cùng ở bên kia pháp tuyến so cùng với tia cho tới (hình vẽ)

Với hai môi trường thiên nhiên trong suốt nhất quyết thì tỉ số thân góc sin góc tới (sini) với sin gọc khúc xạ (sin r) luôn không đổi.

*


Tia sáng sủa truyền trường đoản cú nước cùng khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở phương diện nước vuông góc cùng với nhau. Nước bao gồm chiết suất là 4/3. Góc cho tới của tia sáng là bao nhiêu (tình tròn số)?

A. 37o

B. 42o

C. 53o

D. Một giá trị khác A, B, C.


Một tia sáng sủa truyền cho mặt loáng của nước. Tia này có một tia bức xạ ở phương diện thoáng cùng tia khúc xạ.

*

Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền vào hình 26.7. Tia làm sao dưới đây là tia tới?

A. Tia S1I

B. Tia S2I

C. Tia S3I

D. Tia S1I,S2I, S3I đều rất có thể là tia tới.


Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?

Chứng tỏ:

*

Nước bao gồm chiết suất là 4/3. Phân tách suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?


Một loại thước được cắn thẳng đứng vào bình đựng nước bao gồm đáy phẳng ngang. Phần thước nhô khỏi mặt nước lâu năm 4 cm. Chếch ở bên trên có một ngọn đèn. Nhẵn của thước trên mặt nước dài 4cm và ở đáy dài 8 cm. Tính chiều sâu của nước trong bình. Tách suất của nước là 4/3.


Có ba môi trường xung quanh trong suốt (1), (2), (3). Thuộc góc tói i, một tia sáng sủa khúc xạ như hình 26.8 lúc truyền tự (1) vào (2) và từ (1) vào (3).

Xem thêm: Vùng Có Hệ Số Sử Dụng Đất Canh Tác Cao Nhất Nước Ta Là, Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

*

Vẫn cùng với góc cho tới i, lúc tia sáng truyền tự (2) vào (3) thì góc khúc xạ là bao nhiêu?

A. 22o

B. 31o

C. 38o

D. Bên cạnh được.


*