Bạn đang xem: Bài 2: phép tịnh tiến

PHÉP TỊNH TIẾN

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa:

Trong mặt phẳng đến vector (overrightarrow v ). Phép vươn lên là hình đổi mới mỗi điểm M thành M’ sao cho (overrightarrow MM" = overrightarrow v ) được gọi là phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v ).

Kí hiệu (T_overrightarrow v )

Ta có: (T_overrightarrow v left( M ight) = M" Leftrightarrow overrightarrow MM" = overrightarrow v )

2. Dìm xét

Phép tịnh tiến theo vector – không là phép đồng nhất

3. Biểu thức tọa độ

Cho (overrightarrow v = left( a;b ight)) cùng phép tịnh tiến (T_overrightarrow v )

(Mleft( x;y ight) o M" = T_overrightarrow v left( M ight) = left( x";y" ight)) thì (left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + aendarray ight.)  

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được thân mật


bài viết mới duy nhất


*

Gửi bài xích tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Các Bạn Trai Nên Làm Gì Khi Bạn Gái Tới Tháng Con Trai Nên Làm Gì Tốt Nhất?

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT non sông 2021