Như chúng ta đã biết, các nguyên tố phi kim như hidro, oxi, nitơ, cacbon… có khá nhiều ứng dụng trong đời sống từng ngày và trong sản xuất. Phi kim tất cả những đặc điểm vật lý và hóa học tập nào? bọn chúng tồn tại ở đông đảo trạng thái làm sao trong từ bỏ nhiên? Chúng tính năng và không công dụng với gần như chất nào với mức độ vận động hóa học của chúng ra sao? Để hiểu rõ hơn về điều này, họ cùng tra cứu hiểu bài viết hôm nay chúng ta nhé! Nào, hiện nay chúng ta cùng mày mò những tính chất vật lý và hóa học tập của phi kim coi chúng bao gồm gì quan trọng đặc biệt không nhé!


*

tinh-chat-vat-ly-va-hoa-hoc-cua-phi-kim


Tóm tắt nội dung


Tính chất vật lý và hóa học của phi kim

Tính hóa học vật lý cùng hóa học tập của phi kim

1. đặc thù vật lý của phi kim

Ở điều kiện bình thường, phi kim có thể tồn tại sống cả 3 trạng thái là rắn, lỏng và khí.

Bạn đang xem: Phi kim nào hoạt động hóa học mạnh nhất

Trạng thái rắn: cacbon (C), photpho (P), lưu huỳnh (P)…Trạng thái lỏng: brom (Br2)Trạng thái khí: hidro (H2), nito (N2), oxi (O2), flo (F2), clo (Cl2)…

Đa số các nguyên tố phi kim không dẫn nhiệt cùng dẫn điện. Nhiệt độ nóng tan của phi kim thấp. Clo, brom và iot là hầu như phi kim tất cả tính độc.

2. đặc điểm hóa học tập của phi kim

Những tính chất hóa học của phi kim là gì? họ cùng tìm hiểu những đặc thù đó ngay tiếp sau đây nhé!

a) tính năng với kim loại

Nhiều phi kim có thể tác dụng với một trong những kim các loại tạo thành muối.

Phi kim + kim loại → Muối

Fe + S (t°) → FeS

Ca + Cl2 (t°) → CaCl2

2Al + 3Br2 (t°) → 2AlBr3

6Li + N2 → 2Li3N

Riêng oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit bazơ.

O2 + kim loại → Oxit bazơ

4Na + O2 (t°) → 2Na2O

2Pb + O2 (t°) → 2PbO

3Fe + 2O2 (t°) → Fe3O4

2Cu + O2 (t°) → 2CuO

b) chức năng với hidro

Nhiều phi kim công dụng với khí hidro chế tạo ra thành hóa học khí.

Phi kim + H2 → chất khí ↑

C + 2H2 (t°) → CH4 ↑

O2 + 2H2 (t°) → 2H2O (hơi nước) ↑

Cl2 + H2 (t°) → 2HCl ↑

S + H2 (t°) → H2S ↑

c) chức năng với oxi

Nhiều phi kim tác dụng với O2 chế tạo ra thành oxit axit.

Phi kim + O2 → Oxit axit

4P + 5O2 (t°) → 2P2O5

S + O2 (t°) → SO2

C + O2 (t°) → CO2

Một số phi kim quen thuộc thuộc


*

tinh-chat-vat-ly-va-hoa-hoc-cua-phi-kim-2


3. Nấc độ vận động hóa học của phi kim

Dựa vào kỹ năng và mức độ bội nghịch ứng của phi kim với kim loại và hidro, người ta nhận xét mức độ chuyển động hóa học mạnh hay yếu của phi kim. Flo, oxi, clo là hồ hết phi kim chuyển động mạnh. Trong đó, flo là phi kim vận động hóa học mạnh nhất. Cacbon, nito, photpho, lưu lại huỳnh… là hầu như phi kim hoạt động yếu hơn.

Giải bài bác tập đặc điểm vật lý cùng hóa học tập của phi kim

Câu 1. Hãy chọn câu vấn đáp đúng trong những câu sau đây:

a) Phi kim dẫn năng lượng điện tốt

b) Phi kim dẫn nhiệt tốt

c) Phi kim chỉ tồn tại ở cả 2 trạng thái: rắn và khí

d) Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt độ kém

Đáp án đúng: d.

Câu 2. Viết các PTHH của S, C, Cu, Zn cùng với khí oxi. Cho biết các oxit chế tạo ra thành thuộc loại nào? Viết CTHH các axit hoặc bazơ tương ứng với từng oxit đó.

Bài làm:

S + O2 (t°) → SO2 (Lưu huỳnh đioxit) → Oxit axit → H2SO3 là axit tương ứng.

C + O2 (t°) → CO2 (Cacbon đioxit) → Oxit axit → H2CO3 là axit tương ứng.

2Cu + O2 (t°) → 2CuO (Đồng (II) oxit) → Oxit bazơ → Cu(OH)2 là bazơ tương ứng.

2Zn + O2 (t°) → 2CuO (Kẽm oxit) → Oxit bazơ → Zn (OH)2 là bazơ tương ứng.

Câu 3. Viết các PTHH và ghi đầy đủ điều khiếu nại khi cho H2 phản bội ứng với các phi kim sau đây:

a) Clo

b) lưu huỳnh

c) Brom

Cho biết tâm trạng của các sản phẩm tạo thành.

Bài giải:

a) H2 + Cl2 (t°) → 2HCl ↑

b) H2 + S (t°) → H2S ↑

c) H2 + Br2 (t°) → 2HBr ↑

Các hóa học tạo thành là hóa học khí.

Câu 4. Viết PTHH giữa những cặp chất sau đây, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu như có:

a) Khí flo cùng hidro

b) lưu lại huỳnh với oxi

c) Bột sắt với bột giữ huỳnh

d) Cacbon với oxi

e) Khí hidro cùng lưu huỳnh

Bài làm:

a) F2 + H2 → 2HF ↑

b) S + O2 (t°) → SO2 ↑

c) sắt + S (t°) → FeS ↑

d) C + O2 (t°) → CO2 ↑

e) H2 + S (t°) → H2S ↑

Câu 5. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Phi kim → oxit axit 1 → oxit axit 2 → axit → muối sunfat tan → muối hạt sunfat không tan.

a) search CT những chất thích hợp để thay cho tên trong sơ vật trên.

b) Viết các PTHH của biến đổi trên.

Bài làm:

a) Công thức những chất đến chuỗi chuyển hóa là:

S → SO2 → SO3 → H2SO4 → FeSO4 → BaSO4.

Xem thêm: Cách Xác Định Số Oxi Hóa Trong Hợp Chất Hữu Cơ, Cách Xác Định Số Oxi Hóa Trong Hữu Cơ

b) những PTHH của chuỗi bội phản ứng trên:

S + O2 (t°) → SO2 ↑

SO2 + O2 (t°) → SO3 ↑

SO3 + H2O → H2SO4

H2SO4 + fe → FeSO4 + H2 ↑

FeSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + FeCl2

Câu 6. Nung một láo hợp tất cả 5,6 gam Fe cùng 1,6 gam S vào môi trường không tồn tại không khí. Sau thời điểm phản ứng xong xuôi thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn A. Mang đến dd HCl 1M làm phản ứng toàn vẹn với A thu được hỗn hợp khí B.