Phiếu bài xích tập vào cuối tuần Toán một tuần 24 sách Cánh diều, giúp những em tham khảo, củng cố kỹ năng đã học trong tuần, để chuẩn bị thật giỏi kiến thức mang đến tuần tiếp theo.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Qua đó, các em sẽ rứa được bí quyết giải những dạng toán đã được học, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi vào giữa kỳ và cuối năm lớp 1 đạt hiệu quả cao. Kề bên đó, các em bao gồm thể đọc thêm Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 nâng cao sách Cánh diều. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây:

Bạn vẫn xem: Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần Toán 1 (sách Cánh diều)


Nội dung


Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 24

Bài 1: Hãy viết số thứ tự từ là một đến 3 vào ô trống theo vật dụng tự các vật có độ dài từ ngắn nhất đến dài nhất:

Bài 2: Đánh lốt ✔ vào vật có độ lâu năm ngắn nhất trong những hình bên dưới đây:

Bài 3: Khoanh vào vật tối đa trong các hình dưới đây:


Bài viết gần đây

Bài 4: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

Bài 5: vấn đáp các thắc mắc sau đây:

a) Cây kéo dãn bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) bút sáp dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1 – Tuần 24

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

a) Cây kéo dãn dài 9cm.

b) bút sáp dài 5cm.

Phiếu bài bác tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 23

Bài 1: Khoanh vào số to hơn trong các cặp số dưới đây:

Bài 2: Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 3: Điền lốt , = phù hợp vào ô trống:

Bài 4:

a) chuẩn bị xếp các số theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn: 41, 12, 68, 35, 57

b) trong số số trên, số lớn nhất là số nào?

Bài 5:

a) sắp tới xếp những số theo thiết bị tự từ to đến bé: 20, 90, 70, 10, 100

b) trong những số trên, số bé bỏng nhất là số nào?

Đáp án Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1 – Tuần 23

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

a) sắp tới xếp: 12, 35, 41, 57, 68

b) trong các số trên, số lớn số 1 là số 68

Bài 5:

a) sắp đến xếp: 100, 90, 70, 20, 10

b) trong các số trên, số bé xíu nhất là số 10

Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 22

Bài 1: Tìm những số còn thiếu trong bảng với điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2: Điền số tương thích vào chỗ trống:

Bài 3: trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Số 55 có mấy chục và mấy 1-1 vị?

b) Số 73 gồm mấy chục với mấy đối kháng vị?

c) Số 18 bao gồm mấy chục cùng mấy đối chọi vị?

d) Số 81 gồm mấy chục với mấy đối kháng vị?

e) Số 39 có mấy chục cùng mấy solo vị?

g) Số 64 tất cả mấy chục cùng mấy đối kháng vị?

Bài 4: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
4 7 47 Bốn mươi bảy
5 1
6 26
Ba mươi hai
7 Bảy mươi tám
15 Mười lăm

Đáp án Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần lớp 1 – Tuần 22

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a) Số 55 tất cả 5 chục với 5 đơn vị

b) Số 73 có 7 chục và 3 đối chọi vị

c) Số 18 bao gồm một chục với 8 đơn vị

d) Số 81 bao gồm 8 chục và 1 solo vị

e) Số 39 tất cả 3 chục với 9 đối chọi vị

g) Số 64 có 6 chục với 4 solo vị

Bài 4:

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
4 7 47 Bốn mươi bảy
5 1 51 Năm mươi mốt
2 6 26 Hai mươi sáu
3 2 32 Ba mươi hai
7 8 78 Bảy mươi tám
1 5 15 Mười lăm

Phiếu bài xích tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 21

Bài 1: dứt bảng sau đây (theo mẫu):

Đọc Viết
72 Bảy mươi hai
53
Hai mươi chín
68
Mười bốn
92

Bài 2: Điền số tương thích vào địa điểm trống:

Bài 3: Điền những số tương thích vào địa điểm trống:

Bài 4: Nối các số từ một đến 99 để hoàn thành xong bức tranh với tô màu bức tranh đó.

Xem thêm: 5 Bài Văn Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Ông Hai Trong Đoạn Trích Làng Của Kim Lân

Đáp án Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 1 – Tuần 21

Bài 1:

Đọc Viết
72 Bảy mươi hai
53 Năm mươi ba
29 Hai mươi chín
68 Sáu mươi tám
14 Mười bốn
92 Chín mươi hai

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 20

Bài 1: Khoanh vào số ưa thích hợp:

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

10 20 50 80

Bài 3: hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu):

Đọc Viết
10 Mười
20
Bốn mươi
50
Bảy mươi
90

Bài 4: Nối những số từ là một đến 20 để hoàn thành bức tranh và tô màu bức tranh đó.

Đáp án Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần Toán 1 – Tuần 20

Bài 1:

Bài 2:

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bài 3:

Đọc Viết
10 Mười
20 Hai mươi
40 Bốn mươi
50 Năm mươi
70 Bảy mươi
90 Chín mươi

Bài 4: