sáng 26/7, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra mắt phổ điểm các môn thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021. Cung cấp thông tin tức trình làng bảng tin tức này nhằm thí sinh tham khảo.
Bạn đang xem: Phổ điểm môn toán 2021

*
*
Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp thpt môn Toán của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 980.876thí sinh thâm nhập thi bài thi Toán, vào đó điểm trung bình là 6,61 điểm, điểm trung vịlà 7,0điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Sốthí sinh có điểm
*
*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văncủa cả nước năm 2021 mang đến thấy: Có 978.027 thí sinh gia nhập thi bài thi Ngữ văn trong đó điểm trung bình là 6,47 điểm, điểm trung vịlà 6,5điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0điểm. Sốthí sinh có điểm

*
*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp thpt môn Vật lí của cả nước năm 2021 đến thấy: Có 346.404 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lítrong đó điểm trung bình là 6,56 điểm, điểm trung vịlà 6,75điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5điểm. Sốthí sinh có điểm

*
*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp thpt môn Hoá học của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 348.046 thí sinh tham gia thi bài thi Hoá họctrong đó điểm trung bình là 6,63 điểm, điểm trung vịlà 7,0điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75điểm. Sốthí sinh có điểm

*
*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của cả nước năm 2021 mang đến thấy: Có 342.604 thí sinh thâm nhập thi bài thi Sinh họctrong đó điểm trung bình là 5,51điểm, điểm trung vịlà 5,5điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25điểm. Sốthí sinh có điểm

*
*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp thpt môn Lịch sửcủa cả nước năm 2021 mang lại thấy: Có 637.005 thí sinh gia nhập thi bài thi Lịch sử trong đó điểm trung bình là 4,97 điểm, điểm trung vịlà 4,75điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0điểm. Sốthí sinh có điểm

*

*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp thpt mônĐịa lí của cả nước năm 2021 mang lại thấy: Có 631.137 thí sinh tham gia thi bài thiĐịa lítrong đó điểm trung bình là 6,96điểm, điểm trung vịlà 7,0điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0điểm. Số thí sinh có điểm

*
*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2021 mang đến thấy: Có 534.123 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dântrong đó điểm trung bình là 8,37điểm, điểm trung vịlà 8,5điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25điểm. Số thí sinh có điểm

*
*

Kết quảphân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của cả nước năm 2021 cho thấy: Có 866.993 thí sinh gia nhập thi bài thi Tiếng Anhtrong đó điểm trung bình là 5,84điểm, điểm trung vịlà 5,6điểm; điểm sốcó nhiều thí sinh đạt nhất là 4,0điểm.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Công Thức Lũy Thừa Lớp 12, Toàn Bộ Công Thức Phần Mũ

Số thí sinh có điểm phổ điểm môn toán 2021