Chương III: Phương Trình số 1 Một Ẩn – Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Bài 3: Phương Trình Đưa Được Về Dạng ax + b = 0

Mục tiêu bài 3 phương trình mang đến dạng ax + b = 0 chương 3 toán đại số lớp 8 tập 2. Giúp chúng ta cũng cầm cố kỹ năng thay đổi các phương trình bằng quy tắc gửi vế với quy tắc nhân. Từ đó chúng ta nắm vững phương thức giải những phương trình mà việc vận dụng quy tắc đưa vế, quy tắc nhân cùng phép thu gọn có thể đưa chúng về dạng phương trình số 1 ax + b = 0.

Bạn đang xem: Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

Tóm Tắt Lý Thuyết

– trường hợp a ≠ 0 thì (ax + b = 0 ⇔ x = -fracba)

– giả dụ a = 0 thì ax + b = 0 ⇔ 0x + b = 0

* lúc b = 0, phương trình tất cả vô số nghiệm

* lúc b ≠ 0, phương trình vô nghiệm

Cách gải gồm 3 bước sau:

Bước 1: Thực hiện phép tính bỏ dấu ngoặc hoặc quy đồng mẫu để khử mẫu. (nếu có)Bước 2: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang 1 vế, các hằng số sang vế kia.Bước 3: Thu gọn và giải phương trình nhận được.

Ví dụ 1: Giải phương trình:

2x – (3 – 5x) = 4(x + 3)

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép tính để bỏ ngoặc: 2x – 3 + 5x = 4x + 12.

– Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia: 2x + 5x – 4x = 12 + 3.

– Thu gọn và giải phương trình nhận được: 3x = 15 ⇔ x = 5.

Ví dụ 2: Giải phương trình:

(frac5x – 23 + x = 1 + frac5 – 3x2)

Phương pháp giải:

– Quy đồng mẫu hai vế:

(frac2(5x – 2) + 6x6 = frac6 + 3(5 – 3x)6)

– Nhân nhị vế với 6 để khử mẫu: 10x – 4 + 6x = 6 + 15 – 9x

– Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang 1 vế, các hằng số sang trọng vế kia: 10x + 6x + 9x = 6 + 15 + 4

– Thu gọn và giải phương trình nhận được: 25x = 25 ⇔ x = 1.

Các bài Tập & lời giải Bài Tập SGK bài xích 3 Phương Trình Đưa Được Về Dạng ax + b = 0

Hướng dẫn chúng ta giải bài xích tập sgk bài xích 3 phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 chương 3 toán đại số lớp 8 tập 2. Học viên nắm vững phương pháp giải các phương trình nhưng việc vận dụng quy tắc gửi vế, luật lệ nhân cùng phép thu gọn hoàn toàn có thể đưa chúng về dạng phương trình hàng đầu ax + b = 0.

Bài Tập 10 Trang 12 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Tìm nơi sai cùng sửa lại các bài giải sau đến đúng:

a. 3x – 6 + x = 9 – x

⇔ 3x + x – x = 9 – 6

⇔ 3x = 3

⇔ x = 1

b. 2t – 3 + 5t = 4t + 12

⇔ 2t + 5t – 4t = 12 – 3

⇔ 3t = 9

⇔ t = 3

Bài Tập 11 Trang 13 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Giải các phương trình:

a. 3x – 2 = 2x – 3

b. 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u

c. 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)

d. -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)

e. 0,1 – 2(0,6t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

f. ()(frac32(x – frac54) – frac58 = x)

Bài Tập 12 Trang 13 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Giải những phương trình:

a. ()(frac5x – 23 = frac5 – 3x2)

b. (frac10x + 312 = 1 + frac6 + 8x9)

c. (frac7x – 16 + 2x = frac16 – x5)

d. (4(0,5 – 1,5x) = -frac5x – 63)

Bài Tập 13 Trang 13 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Bạn Hoà giải phương trình x(x +2 ) = x(x + 3) như hình 2.

Theo em các bạn Hoà giải đúng xuất xắc sai?

Em sẽ giải phương trình đó như vậy nào?

*

Bài Tập 14 Trang 13 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Số làm sao trong tía số -1; 2 với -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau.

|x| = x (1)

()(x^2 + 5x + 6 = 0) (2)

(frac61 – x = x + 4) (3)

Bài Tập 15 Trang 13 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Một xe máy xuất xứ từ thành phố hà nội đi hải phòng đất cảng với gia tốc trung bình 32km/h. Kế tiếp 1 giờ, một ô tô cũng lên đường từ hà nội thủ đô đi Hải Phòng, cùng đường với xe máy và với gia tốc trung bình 48km/h. Hãy viết phương trình biểu hiện việc ôtô chạm chán xe sản phẩm sau x giờ, kể từ lúc ôtô khởi hành.

Bài Tập 16 Trang 13 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Viết phương trình biểu lộ cân thăng bằng trong hình 3 (đơn vị khối lượng là gam).

*

Bài Tập 17 Trang 14 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Giải những phương trình:

a. 7 + 2x = 22 – 3x

b. 8x – 3 = 5x + 12

c. X – 12 + 4x = 25 + 2x – 1

d. X + 2x + 3x – 19 = 3x + 5

e. 7 – (2x + 4) = -(x + 4)

f. (x – 1) – (2x – 1) = 9 – x

Bài Tập 18 Trang 14 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Giải những phương trình:

a. ()(fracx3 – frac2x + 12 = fracx6 – x)

b. (frac2 + x5 – 0,5x = frac1 – 2x4 + 0,25)

Bài Tập 19 Trang 14 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét) trong những hình sau đây (hình 4) (S là diện tích của hình):

*

Hình 4

Bài Tập 20 Trang 14 SGK Đại Số Lớp 8 – Tập 2

Đố: Trung bảo Nghĩa hãy nghĩ ngơi nghỉ trong đầu một trong những tự nhiên tùy ý, tiếp đến Nghĩa thêm 5 vào số ấy, nhân tổng nhận ra với 2, được từng nào đem trừ đi 10, liên tục nhân hiệu tìm kiếm được với 3 rồi thêm vào đó 66, sau cuối chia hiệu quả cho 6. Chẳng hạn, trường hợp Nghĩa nghĩ mang lại số 7 thì quá trình đo lường sẽ là: 7 → (7 + 5 = 12) → (12.2 = 24) → (24 – 10 = 14) → (14.3 = 42) → (42 + 66 = 108) → (108 : 6 = 18).

Trung chỉ nên biết kết quả sau cuối (số 18) là đoán được thông qua số Nghĩa đã nghĩ rằng số nào.

Nghĩa thử mấy lần, Trung đều đoán đúng. Nghĩa phục tài Trung lắm. Đố em tra cứu ra tuyệt kỹ của Trung đấy!

Lời dặn:

Xem lại cách giải phương trình bậc nhất một ẩn và những phương trình có thể gửi được về dạng ax + b = 0 xuất xắc ax = – b.Làm các bài tập còn lại ở sgk.Chuẩn bị bài tập tiết sau luyện tập.

Xem thêm: Anh Đã Từng Yêu Em / Ngày Đó Ta Yêu Nhau Bản Đẹp, Anh Đã Từng Yêu Em / Ngày Đó Ta Yêu Nhau

Trên là triết lý và giải mã bài tập sgk bài xích 3 phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 chương 3 toán đại số lớp 8 tập 2. Bài học củng cố gắng kỹ năng chuyển đổi các phương trình bằng quy tắc gửi vế và quy tắc nhân.