randy-rhoads-online.com trình làng đến các em học viên lớp 10 bài viết Viết phương trình thông số của mặt đường thẳng, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Toán 10.

Bạn đang xem: Phương trình tham số của đường thẳng

*

*

Nội dung bài viết Viết phương trình thông số của đường thẳng:Viết phương trình thông số của con đường thẳng. Để lập phương trình tham số của mặt đường thẳng ∆ ta cần xác định một điểm M (x0; y0) nằm trong ∆ với một véc-tơ chỉ phương u = (u1; u2). Vậy phương trình tham số mặt đường thẳng ∆: x = x0 + tu1, y = y0 + tu2. BÀI TẬP DẠNG 1. Lấy ví dụ 1. Trong khía cạnh phẳng Oxy, viết phương trình tham số đường thẳng ∆ biết ∆ đi qua M(1; 2) và có vec-tơ chỉ phương u = (−1; 3). Lời giải. Phương trình tham số đường thẳng ∆: x = 1 − t, y = 2 + 3t.Ví dụ 2. Trong khía cạnh phẳng Oxy, mặt đường thẳng d trải qua A (1; 2), B (3; 1). Viết phương trình tham số con đường thẳng d. Đường thẳng d qua A (1; 2) cùng nhận AB = (2; −1) làm véc-tơ chỉ phương. Vậy phương trình tham số mặt đường thẳng d: x = 1 + 2t, y = 2 − t. Ví dụ 3. Trong phương diện phẳng Oxy, con đường thẳng d trải qua M(−2; 3) và song song với mặt đường thẳng EF. Biết E(0; −1), F(−3; 0).Viết phương trình mặt đường thẳng d. Lời giải. EF = (−3; 1). Phương trình tham số đường thẳng d: x = −2 − 3t, y = 3 + t.BÀI TẬP TỰ LUYỆN bài xích 1. Trong phương diện phẳng Oxy, mang lại điểm A(3; −4), B(0, 6). Viết phương trình tham số của đường thẳng AB. Ta có: AB = (−3; 10). Đường thẳng (AB) qua A(3; −4) và nhận AB = (−3; 10) làm véc-tơ chỉ phương. Vậy phương trình đường thẳng (AB): x = 3 − 3t, y = −4 + 10t. Bài xích 2. Trong khía cạnh phẳng Oxy, viết phương trình thông số của đường thẳng d đi qua điểm A(1; −4) bao gồm một véc-tơ chỉ phương là u = (5; 1). Phương trình con đường thẳng (d): x = 1 − 4t, y = 5 + t.Bài 3. Trong phương diện phẳng Oxy, viết phương trình thông số của mặt đường thẳng d đi qua điểm M(1; −1) tất cả một véc-tơ chỉ phương là u = (0; 1). Phương trình mặt đường thẳng (d): x = 1, y = −1 + t. Bài 4. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tham số đường thẳng d đi qua điểm A(0; −4) và song song với đường thẳng ∆ bao gồm phương trình tham số x = 2017 + 2t, y = 2018 − t. Đường trực tiếp ∆: gồm véc-tơ chỉ phương u = (2; −1). Vày đường trực tiếp d song song với mặt đường thẳng ∆ đề xuất d dấn u = (2; −1) có tác dụng véc-tơ chỉ phương. Lại sở hữu d trải qua điểm A(0; −4) cần phương trình tham số mặt đường thẳng d: x = 2m, y = −4 − m.Danh mục Toán 10 Điều hướng bài bác viết

Giới thiệu


randy-rhoads-online.com
là website share kiến thức học hành miễn phí các môn học: Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học, Sinh học, giờ đồng hồ Anh, Ngữ Văn, định kỳ sử, Địa lý, GDCD từ lớp 1 tới trường 12.
Các nội dung bài viết trên randy-rhoads-online.com được shop chúng tôi sưu tầm từ mạng xã hội Facebook và Internet.

Xem thêm: Bài Soạn Đề Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn

randy-rhoads-online.com không chịu trách nhiệm về các nội dung bao gồm trong bài bác viết.