Poli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

Đáp án D

Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết kiến thức về Polime nhé!

I. Khái niệm, phân loại và danh pháp 

1. Khái niệm 

- Là hợp hóa học hữu cơ có cân nặng phân tử to do nhiều đối chọi vị nhỏ dại (mắt xích) link với nhau.

 - cách làm tổng quát: (A)n trong đó:

+ n: là thông số trùng hợp, hệ số polime hóa, độ polime hóa.

+ A là mắt xích.

- tên polime = Poli + tên monome.

2. Phân loại

a. Theo mối cung cấp gốc- Polime thiên nhiên (có sẵn trong thiên nhiên: tơ tằm, tinh bột, protein, cao su thiên nhiên thiên nhiên, xenlulozơ..):

*
Polime nào tiếp sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?" width="593">

- Polime tự tạo hay phân phối tổng vừa lòng (nguyên liệu tổng hợp có sẵn vào tự nhiên: tơ visco, tơ axetat, tơ đồng - amoniac, xenlulozơ trinitrat pha trộn từ xenlulozơ).

- Polime tổng thích hợp (nguyên liệu không có sẵn nên tổng hợp nên).

b. Theo cấu trúc 

- Mạch thẳng (hầu hết polime).

- Mạch nhánh (rezol, amilopectin, glicogen…).

- Mạng không gian (rezit xuất xắc bakelit, cao su đặc lưu hóa).

Chú ý tách biệt mạch polime chứ không phải mạch cacbon. 

c. Theo cách thức điều chế

* Polime trùng hợp 

- Trùng đúng theo là bội nghịch ứng cùng hợp thường xuyên nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc tương tự nhau để chế tạo thành polime.

- Monome thâm nhập phản ứng trùng hợp phải có chứa link bội hoặc vòng không bền (caprolactam).

* Piolime trùng ngưng 

- Trùng ngưng là phản nghịch ứng cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử bé dại giống nhau hoặc tựa như nhau để chế tác thành polime đồng thời bao gồm giải phóng những phân tử chất vô cơ dễ dàng và đơn giản như H2O.

- Điều kiện để monome gia nhập phản ứng trùng ngưng: vào phân tử phải có 2 nhóm chức trở lên có chức năng tham gia làm phản ứng: -OH, -COOH, -NH2 (trừ HCHO với phenol).

II. đặc điểm của Polime


*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp? (ảnh 2)" width="592">

1. đặc thù vật lý

Hầu hết là chất rắn, không phai hơi, không có nhiệt nhiệt độ chảy xác định, phần lớn không tan trong dung môi thường.

2. đặc điểm hóa học 

Tham gia những phản ứng cắt mạch (n giảm), khâu mạch (n tăng) hoặc giữ nguyên mạch.

III. Một số trong những Polime quan trọng được cần sử dụng làm hóa học dẻo

1. Polietilen (PE)

nCH2=CH2 → (-CH2-CH­2-)n

2. Polipropilen (PP)

nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3)-)n

3. Polimetylmetacrylat (PMM) 

nCH2=C(CH3)-COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

4. Polivinyl clorua (PVC)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n

5. Polistiren (PS)


nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH(C6H5)-)n

6. Vật liệu nhựa phenolfomanđehit (nhựa bakelit) PPF

Gồm bố loại novolac, rezol và rezit. Chúng ta thường suy nghĩ novolac:

*
Polime nào dưới đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? (ảnh 3)" width="389">

Nhựa rezol

*
Polime nào sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp? (ảnh 4)" width="423">Phản ứng pha chế nhựa novolac với rezol

 

IV. Một số loại tơ tổng thích hợp thường gặp 

1. Nilon-6,6

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH → (-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n + 2nH2O

hexametylenđiamin axit ađipic

2. Tơ capron

Trùng hòa hợp caprolactam nhận được tơ capron.

3. Tơ enang

nH2N-(CH2)6-COOH → (-NH-(CH2)6-CO-)n + nH2O

4. Tơ lapsan

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH → -(-O-CH2-CH2-OOC-C6H4-CO-)-n + 2nH2O

etilenglicol axit terephtalic

5. Tơ nitron hay tơ olon

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n

V. Một số trong những loại cao su

1. Cao su thiên nhiên BuNa

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n (Na, t0, p)

2. Cao su đặc isopren

nCH2=C(CH3)-CH=CH2 → (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

3. Cao su BuNa - N

nCH2=CH-CH=CH2 + nCH2=CH-CN → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(CN)-)n (xt, t0, p)

4. Cao su BuNa - S

nCH2=CH-CH=CH2 + nC6H5-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n (xt, t0, p)

5. Cao su đặc cloropren

nCH2=CCl-CH=CH2 → (-CH2-CCl=CH-CH2-)n (xt, t0, p)

6. Cao su thiên nhiên

VI. Một vài loại keo dán giấy dán 

1. Vật liệu bằng nhựa vá săm

2. Keo epoxi

3. Keo ure-fomandehit

nNH2-CO-NH2 + nCH2O → nNH2-CO-NH-CH2OH → -(-NH-CO-NH-CH2-)-n + nH2O

4. Hồ tinh bột

VI. Cách điều chế Polyme

Có thể điều chế polime bởi phản ứng trùng vừa lòng hoặc trùng ngưng.

Phản ứng trùng đúng theo Polyme

- Trùng hòa hợp là thừa trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), như là nhau hay tương tự như nhau thành phân tử rất cao (polime)

- Điều kiện nên về cấu trúc của monome tham gia phản ứng trùng vừa lòng là vào phân tử nên có links bội (như CH2=CH2,CH2=CHC6H5,CH2=CH−CH=CH2) hoặc vòng kém bền như:

Phản ứng trùng ngưng Polyme

- Khi đun nóng, những phân tử axit ϵ–aminocaproic kết phù hợp với nhau tạo nên policaproamit với giải phóng đông đảo phân tử nước

- Khi đun nóng hỗn hợp axit terephtalic cùng etylen glicol, ta chiếm được một polieste điện thoại tư vấn là poli (etylen-terephtalat) bên cạnh đó giải phóng các phân tử nước:

Các phản nghịch ứng trên call là làm phản ứng trùng ngưng.

Xem thêm: 3 Bài Mẫu Dàn Ý Phân Tích Câu Cá Mùa Thu Của Nguyễn Khuyến Cực Chi Tiết

- Vậy trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome) thành phân tử khủng (polime) đôi khi giải phóng phần đa phân tử nhỏ dại khác (như H2O,…)

- Điều kiện cần để sở hữu phản ứng trùng ngưng: các monome gia nhập phản ứng trùng ngưng đề xuất có tối thiểu hai đội chức có tác dụng phản ứng để tạo thành được liên kết với nhau.