+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp và làm cho Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xináp.

Bạn đang xem: Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra như thế nào

+ Ca2+ làm cho các bóng cất chất trung gian hóa học tích hợp màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học trải qua khe xináp đến màng sau.

+ chất trung gian hóa học đã tích hợp thụ thể sinh hoạt màng sau gây lộ diện điện chũm họat hễ ở màng sau. Điện thế chuyển động (xung thần kinh) hình thành lan truyền đi tiếp.

*

Đặc điểm của quá trình truyền tin qua xinap:


+ Tốc độ viral chậm vì trải qua không ít giai đoạn và qua môi trường thiên nhiên dịch mô.

+ tin tức được truyền qua xinap nhờ hóa học trung gian hóa học.

+ Xung thần tởm chỉ được truyền theo một chiều, tự màng trước xinap sang màng sau xi nap.

Xem thêm: Học Viện Hàng Không Tuyển Sinh Năm 2021 Học Phí, Học Viện Hàng Không Việt Nam

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.