Cacbohiđrat X, Y, Z, T tương ứng có không ít trong trái nho, cây mía, phân tử gạo cùng quả bông:


*

Khi nghiên cứu và phân tích về các chất trên, một học viên đã thu được các kết quả sau:

(a): X, Y, Z, T đều phải có phản ứng thủy phân

(b): X, Y tất cả cả dạng mạch hở cùng vòng


(c): X, Z đều phải sở hữu phản ứng tráng gương

(d): Z, T là polisaccarit

(e): đến X phản ứng với H2 chiếm được sobitol.

Bạn đang xem: Saccarozo và glucozo đều có chung phản ứng

(f): vào T có nhiều liên kết $alpha - 1,4 - glicozit$

Số kết quả đúng là:


Để dự đoán chính xác liệuSaccarozơ cùng glucozơ đều có phản ứng với hợp hóa chất nào, những em cần nắm rõ kiến thức liên quan đến đặc điểm hóa học tập và các phải ứng thường sảy ra củaSaccarozơ với glucozơ để dễ dàng đưa ra đáp án đúng chuẩn nhất.Mọi tin tức được cửa hàng chúng tôi giải đáp rõ ràng dưới đây, mời các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng:

A.phản ứng cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời thường sản xuất thành dung dịch xanh lam.

B.phản ứng với dung dịch NaCl.

C.phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

D.phản ứng với AgNO3trong dung dịch NH3, đun nóng.

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A sai vày chỉ bao gồm glucozo làm phản ứng cùng với Cu(OH)2, đun cho nóng trong môi trường xung quanh kiềm, chế tạo ra kết tủa đỏ gạch.

+ Đáp án B sai vị cả saccarozo với glucozo phần lớn không phản bội ứng với NaCl

+ Đáp C đúng vị cả saccarozo cùng glucozo đều có nhiều nhóm OH thêm vào những C cạnh nhau buộc phải đều phản bội ứng cùng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường, chế tạo ra dung dịch blue color làm.

+ Đáp án D sai do chỉ gồm saccarozo thủy phân trong môi trường axit bởi saccarozo là dissaccarit

Kiến thức ứng dụng:

I. đặc thù hóa học tập của saccarozo

Vì không có nhóm chức andehit (-CH=O) bắt buộc saccarozo không có tính khử như glucozo (không tất cả phản ứng tráng bạc). Saccarozơ chỉ có đặc thù của ancol đa chức và có phản ứng của đisaccarit.

1. Tính chất của ancol đa chức

dung dịch saccarozơ hòa hợp kết tủa Cu(OH)2thành dung dịch phức đồng – saccarozơ blue color lam

2C12H22O11+ Cu(OH)2→ (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Phản bội ứng của đisaccarit (thủy phân)

Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ với fructozơ khi:


+ Đun lạnh với hỗn hợp axit

+ tất cả xúc tác enzim trong tiêu hóa của người


*

II. Tính chất hóa học tập của Glucozo

Glucozơ tất cả các đặc thù của anđehit và ancol đa chức

1. đặc điểm của ancol nhiều chức (poliancol giỏi poliol)

a. Tác dụng với Cu(OH)2

vào dung dịch, ở ánh nắng mặt trời thường glucozơ hài hòa Cu(OH)2cho hỗn hợp phức đồng - glucozơ có greed color lam:


*

→ phản bội ứng này chứng minh glucozo có khá nhiều nhóm OH

b. Phản ứng sinh sản este

Khi chức năng với anhiđrit axetic, glucozơ hoàn toàn có thể tạo este đựng 5 gốc axetat vào phân tử C6H7O(OCOCH3)5

CH2OH(CHOH)4CHO + 5(CH3CO)2O → CH3COOCH2(CHOOCCH3)4CHO + 5CH3COOH

→ phản bội ứng này sử dụng để minh chứng trong phân tử glucozơ gồm 5 đội OH.

2. Tính chất của anđehit

a. Lão hóa glucozơ

- Với dung dịch AgNO3trong NH3, đun cho nóng (thuốc thử Tollens) cho phản ứng tráng bạc


*

- Với dung dịch Cu(OH)2trong NaOH, làm cho nóng (thuốc thử Felinh) Glucozo khử Cu (II) thành Cu (I) tạo thành kết tủa đỏ gạch men Cu2O.


*

- Với hỗn hợp nước brom:


→ những phản ứng này chứng minh glucozơ gồm nhóm CHO.

b. Khử glucozơ

khi dẫn khí hiđro vào hỗn hợp glucozơ đun cho nóng (xúc tác Ni), chiếm được một poliancol mang tên là sobitol:


Khi đội –OH sinh sống C1đã đưa thành team –OCH3, dạng vòng bắt buộc chuyển quý phái dạng mạch hở được nữa.

File cài miễn phí chỉ dẫn trả lời câu hỏi kèm kim chỉ nan ứng dụng:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho những em học sinh và quý thầy cô tìm hiểu thêm và so sánh đáp án thiết yếu xác.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Đề Tài An Toàn Giao Thông Đơn Giản, Đẹp Và Nhiều Ý Nghĩa

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô có thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích cung cấp ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, giải đáp giải sách giáo khoa, vở bài xích tập được update liên tục tại siêng trang của chúng tôi.

Đánh giá bài bác viết


Saccarozơ với glucozơ đều phải sở hữu phản ứng

A.

với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời thường, sản xuất thành dung dịch blue color lam.

B.

thuỷ phân trong môi trường xung quanh axit.

C.

D.

cùng với Cu(OH)2, làm cho nóng trong môi trường kiềm, tạo thành kết tủa đỏ gạch.


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Saccarozo và glucozo đều phải có chung phản nghịch ứng