Câu 448245: Kim một số loại Fe tính năng với Clo với lưu huỳnh theo nhì phương trình bội phản ứng sau:

Fe + S (xrightarrowt^0) FeS

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Từ nhị phản ứng trên hãy:

- đối chiếu tính phi kim của Clo với lưu huỳnh. Giải thích.

Bạn đang xem: Sản phẩm phản ứng giữa fe và cl2 là

- Dự đoán khả năng phản ứng giữa Cl2 và khí H2S. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).


Giải chi tiết:

Sắt lúc phản ứng với lưu huỳnh sẽ lên số thoái hóa +2 (Fe → Fe2+ + 2e)

Sắt bội nghịch ứng với clo vẫn lên số oxi hóa tối đa +3 (Fe → Fe3+ + 3e)

⟹ Tính phi kim của Cl2 mạnh khỏe hơn của S (trong cùng điều kiện).

Xem thêm: Cự Giải — Tất Bật Hơn Thua Rồi Cũng Bỏ Thong Dong Tự Tại Vậy Mà Vui

PTHH: Cl2 + H2S → 2HCl + S↓ (Cl2 mạnh mẽ hơn phải sẽ đẩy S ra sau bội nghịch ứng).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát