Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

Sắt gồm hóa trị III trong phương pháp nào?

A. Fe2O3.

B. Fe2O.

C. FeO.

D. Fe3O2.

Bạn đang xem: Sắt có hóa trị iii trong công thức nào

N trong hợp chất nào dưới đây có hóa trị 4?

A. NO.

B. N2O.

C. N2O3.

D. NO2.


*


Crom có hóa trị II vào hợp chất nào?

A. CrSO4.

B. Cr(OH)3.

C. Cr2O3.

D. Cr2(OH)3.

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm những đơn chất?

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2.

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, H2O.

C. NaCl, H2O, H2, N2.

D. H2, Na, O2, N2, Fe

Dãy nào tiếp sau đây chỉ có các hợp chất?

A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3.

B. O2, CO2, CaO, N2, H2O.

C. H2O, Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4.

D. HBr, Br2, HNO3, NH3, CO2.


*

Lập công thức oxit của fe biết Fe có hóa trị III cùng O gồm hóa trị II. Tính các chất %Fe trong oxit đó


Xác định hoá trị những nguyên tố với nhóm nguyên tử trong số hợp hóa học sau :

a) Hoá trị của fe trong Fe2O3 ; FeO ; Fe3O4.

b) Hoá trị của S trong H2S ; SO2 ; SO3.

c) Hoá trị của tập thể nhóm nguyên tử (SO3) vào H2SO3.


Bài 10:

a. Lập phương pháp hóa học của rất nhiều hợp hóa học tạo vì chưng hai nguyên tố sau: P(III) cùng H, C(IV) với S(II), Fe(III) cùng O. Tính phân tử khối của những hợp hóa học đó.

b. Lập công thức hóa học của rất nhiều hợp hóa học tạo vì chưng một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau: Ca(II) và OH(I), Cu(II) và SO4 (II), Ca(II) và NO3(I). Tính phân tử khối của những hợp chất đó.

Xem thêm: Em Có Nhận Xét Gì Về Hình Thức Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc Ở Đông Nam Á


Câu 41: Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ gồm các đơn chất?A. CH₁, H₂SO. NO₂, CaCO₂B. K. N₂, Na, H₂. 0₂.C. Cl₂, Br₂, H₂O, Na.D. CH., FeSO.. CaCO3, H₂PO₂.Câu 42: Dây hóa học nào dưới đây chỉ gồm những đơn chất?A. Fe(NO₂), NO. C. S.B. Mg. K, S, C, N₂.C. Fe, NO₂, H₂O.D. Cu(NO3)2, KC1, HCI.Cho biết nguyên tử khối những nguyên tố:K=39, Na=23, Ba=137, Ca=40, Mg=24, Al=27, Zn = 65, Fe=56, Cu = 64, Ag =108, C = 12, H=1, O=16, S = 32, P=31. F=19, CI = 35,5


Hợp hóa học X tạo vì 2 nguyên tố Fe với O, trong những số đó nguyên tố oxi chiếm 30% về trọng lượng trong đúng theo chất. Công thức hóa học tập của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B cùng C đầy đủ sai


Chọn các từ thích hợp cho trong ngoặc 1-1 để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

(đơn chất,hợp chất,kí hiệu hóa học,nguyên tố hóa học,phân tử,nguyên tử,hạt nhân,nguyên tử khối)

Đơn hóa học được tạo cho từ một................nên bí quyết hóa học tập của đối chọi chất chỉ gòm một....................Còn....................tạo bắt buộc từ hai,ba................nên bí quyết hóa học tập của đúng theo chất bao gồm hai,ba....................Chỉ ssoos ghi ngơi nghỉ chân từng kí hiệu hóa học,bằng số.................của mỗi nguyên tố có trong một....................của chất.