toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

độ bội giác của một kính lúp là 3x

a. Tính tiêu cự của kính lúp nói trên

b. Một kính lúp khác gồm tiêu cự 14cm hỏi đề xuất dùng kính lúp nào nhằm khi quan gần kề một vật nhỏ dại ta có thể nhìn rõ thứ hơnđộ bội giác của một kính lúp là 3x

a. Tính tiêu cự của kính lúp nói trên

b. Một kính lúp khác bao gồm tiêu cự 14cm hỏi đề nghị dùng kính lúp nào nhằm khi quan ngay cạnh một vật bé dại ta rất có thể nhìn rõ đồ dùng hơn


*

C.

Bạn đang xem: Số bội giác của kính lúp có tiêu cự 2,5 cm là

*

D. G = 25 – f


Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với từng phần 1, 2, 3, 4 sẽ được câu hoàn hảo có văn bản đúng

a) Kính lúp là

b) Tiêu cự của kính lúp ko được lâu năm hơn

c) số bội giác của một kính lúp là một trong đại lượng

d) Số bội giác của kính lúp được tính theo công thức

1. Dùng để đánh giá tính năng của kính. Kính tất cả số bội giác càng mập cho ta nhận được một ảnh càng khủng trên mạng lưới của mắt

2. G = 25 / f(cm)

3. 25cm. Vì nếu tiêu cự dài thêm hơn nữa 25cm thì số bội giác sẽ nhỏ dại hơn 1 và kính lúp đã mất tác dụng

4. Một thấu kính hội tụ, bao gồm tiêu cự ngắn


Lớp 9 đồ vật lý
1
0
Gửi hủy

a- 4b- 3c- 1d- 2


Đúng 0

comment (0)

Một chiếc kính lúp bao gồm tiêu cự 4cm. Số bội giác của kính lúp này là:

A. G = 4

B. G = 6,25

C. G = 2

D. G = 2,5


Lớp 9 đồ lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án: B

Giữa số bội giác cùng tiêu cự f (đo bởi cm) tất cả hệ thức:

*

Số bội giác của kính lúp là:

*


Đúng 0

bình luận (0)

Một kính lúp gồm tiêu cự f = 5 c m . Người quan sát mắt không tồn tại tật, có khoảng nhìn thấy được rõ ngắn tuyệt nhất Đ = 25 c m . Số bội giác của kính lúp khi fan đó ngắm chừng ngơi nghỉ vô cực bằng:

A.30

B.125

C.5

D.25


Lớp 11 trang bị lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Số bội giác của kính lúp khi tín đồ đó ngắm chừng ở vô rất là: G ∞ = D f = 0,25 0,05 = 5


Đúng 0

comment (0)

Một kính lúp có tiêu cự f = 5 cm. Người quan sát mắt không có tật, gồm khoảng nhìn được rõ ngắn tuyệt nhất Đ = 25cm. Số bội giác của kính lúp khi tín đồ đó nhìn chừng sinh hoạt vô rất bằng:

A.5.

B. 30.

C. 125.

D. 25.


Lớp 0 vật lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

Độ bội giác kính lúp lúc ngắm chừng ở vô cực: G ∞ = D F = 5


Đúng 0

bình luận (0)

Một kính lúp có tiêu cự f = 5 cm. Người quan sát mắt không tồn tại tật, gồm khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất Đ = 25cm. Số bội giác của kính lúp khi tín đồ đó nhìn chừng ngơi nghỉ vô rất bằng:

A. 5.

B. 25.

C. 125.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module 36 Tiểu Học, Please Wait

D. 30


Lớp 0 trang bị lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
randy-rhoads-online.com