Bài tập Số thoải mái và tự nhiên Toán lớp 6 được randy-rhoads-online.com gợi ý giúp các học sinh luyện tập về dạng bài bác tính nhanh. Hy vọng tài liệu này giúp các em học viên tự củng rứa kiến thức, luyện tập và cải thiện cách giải bài xích tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Số có 2 chữ số nhỏ nhất chia 2 dư 1 chia 3 dư 2 chia 5 dư 3

Số thoải mái và tự nhiên a bé dại nhất thế nào cho khi chia số đó mang đến 3 dư 1, phân chia cho 4 dư 2, phân chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4 và phân tách hết cho 11


Lời giải bỏ ra tiết

Ta có:

a – 1 chia hết mang đến 3 => a + 2 - 3 phân chia hết mang lại 3

a – 2 phân chia hết cho 4 => a + 2 – 4 chia hết mang lại 4

a – 3 phân tách hết đến 5 => a + 2 – 5 chia hết mang lại 5

a – 4 phân tách hết mang lại 6 => a + 2 – 6 phân tách hết đến 6

=> a + 2 phân tách hết mang đến 3; 4; 5; 6

=> a + 2 thuộc bội chung của 3; 4; 5; 6

=> a + 2 trực thuộc bội chung nhỏ tuổi nhất của 3; 4; 5; 6

=> a + 2 ∈ BNNN3; 4; 5; 6

Ta có:

*

=> BC3; 4; 5; 6 = B(60) = 0; 60; 120; …

=> a + 2 = 60k (k là số thoải mái và tự nhiên bất kì không giống 0)

=> a = 60k - 2

Do a phân tách hết mang đến 11

Với k = 7 nhỏ tuổi nhất thỏa mãn

=> a = 418 phân chia hết mang đến 11

Vậy số tự nhiên a nhỏ dại nhất vừa lòng điều kiện là 418

Dấu hiệu phân tách hết mang lại 2

Số bao gồm chữ số tận thuộc là số chẵn 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách hết đến 2

Dấu hiệu phân tách hết mang lại 3


Tổng các chữ số của số đó chia hết đến 3 thì số đó chia hết đến 3

Dấu hiệu phân chia hết mang lại 4

Nếu số đó lớn hơn 99

Số chia hết đến 4 lúc 2 chữ số cuối của số đó là số 0 hoặc hai số ở đầu cuối là số phân chia hết đến 4

Nếu số đó nhỏ hơn 99

Nhân song chữ số hàng chục cộng thêm chữ số hàng đơn vị, nếu công dụng chia hết cho 4 thì số đó phân tách hết mang lại 4

Dấu hiệu phân chia hết mang đến 5

Số gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5

Cách kiếm tìm bội chung bé dại nhất

Bước 1: so sánh mỗi số ra vượt số nguyên tố.

Bước 2: lựa chọn ra những thừa số nguyên tố chung và riêng.

Xem thêm: Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9: Cities Of The World Nâng Cao

Bước 3: Lập tích những thừa số vẫn chọn, từng thừa số đem với số mũ lớn nhất của nó. Tích chính là BCNN buộc phải tìm.

-------------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Số từ nhiên, những em học sinh có thể xem thêm các nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được randy-rhoads-online.com đăng tải. Với phiếu bài tập này để giúp đỡ các em rèn luyện thêm năng lực giải đề và làm cho bài tốt hơn. Chúc những em học tập tốt!