Lưu ý: những em cần học ở trong sơ vật dụng trên để rất có thể giải bài xích tập một giải pháp nhanh nhất

TH2: khi toạ độ (x) không quan trọng đặc biệt (hình minh hoạ nghỉ ngơi trên)

 

 VTCB(O)-> x:  $Delta t_1$ = $fracomega $, với(rad).

Bạn đang xem: Sơ đồ thời gian vật lý 12

Biên(A)-> x:$Delta t_2$ = , với(rad).

Lưu ý: Chất điểm đi được một vòng trên phố tròn (góc quay 3600 = 2π rad) trong thời gian một chu kì T

Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa cùng với biên độ A .Tính chu kỳ luân hồi và tần số dao động của thiết bị biết rằng

a) khi thứ đi từ bỏ VTCB mang lại li độ x = $fracAsqrt32$hết thời gian ngắn duy nhất là 2 (s).

b)khoảng thời gian ngắn nhất lúc vật đi từ bỏ li độ x = $fracAsqrt32$đến li độ x = A là 4 (s).

 

Hướng dẫn

a) Dưa theo sơ đồ dùng ta bao gồm :

*

$Rightarrow $ $Delta t_O o fracAsqrt32$ =$fracT12$ =2 $Rightarrow $T=24 (s) $Rightarrow $f=$frac124$ (Hz)

b) dựa vào sơ đồ vật ta có:

*

$Delta t_fracAsqrt32 o A$=$Delta t_O o A$-$Delta t_O o fracAsqrt32$=$fracT4$ -$fracT6$=$fracT12$=4$Rightarrow $T=48(s) $Rightarrow $f=$frac148$ (Hz)

 

Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(ωt + π/3) cm. Trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà vận tốc của trang bị v > $fracsqrt3v_max 2$là 0,5 s. Tìm khoảng thời hạn ngắn kể từ khi vật giao động đến khi đồ qua vị trí bao gồm độ lớn gia tốc bằng gia tốc cực đại?

Hướng dẫn:

*

$$ Ta có: Khoảng thời hạn mà vận tốc của thứ v > $fracsqrt3v_max 2$là 0,5 s

Dựa vào hình bên trên ta bao gồm $Delta t$ =4.($fracT4$ -$fracT6$)=$fracT3$=0,5$Rightarrow $ T=1,5(s)

Tại thời t=0 ta bao gồm x=$fracA2$ và dịch rời về phìa VTCB ( vì chưng $varphi =fracpi 3$ )

$Rightarrow $ Theo đề bài bác ta đề nghị tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật giao động đến khi vật qua vị trí tất cả độ lớn tốc độ bằng gia tốc cực lớn nên ta bao gồm x=$-A$

*

Ví dụ 3: Một vật giao động điều hòa cùng với phương trình x = 10cos(ωt - π/6) cm. Vào một chu kỳ dao động, khoảng thời hạn mà vận tốc của đồ gia dụng v > $fracv_max 2$là 0,6 s. Search khoảng thời hạn ngắn kể từ lúc vật giao động đến khi đồ vật qua vị trí có tốc độ v = $fracsqrt3v_max 2$lần thứ hai?

Hướng dẫn

Ta tất cả sơ đồ:

*

Do khoảng thời hạn mà tốc độ của trang bị v > $fracv_max 2$là 0,6 s buộc phải ta có:

$Delta t$=4.($fracT4$ -$fracT12$)=$frac2T3$=0,6$Rightarrow $ T=0,9(s)

Tại thời t=0 ta có x=$fracAsqrt32$ và dịch chuyển về phía biên A ( bởi vì $varphi =-fracpi 6$ )

Ta có tốc độ 

*

Nên ta bao gồm sơ đồ:

*

*

Ví dụ 4(ĐH 2010): Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Hiểu được trong một chu kỳ dao động, khoảng thời hạn độ lớn tốc độ không vượt vượt 100 cm/s2 là . Kiếm tìm tần số dao động của vật?

Hướng dẫn:

Dựa vào đề bài bác ta có sơ đồ

*

Ta tất cả $Delta t$ = $Rightarrow $ $Delta t_O o x$=$Rightarrow $x==100

*

Áp dụng công thức:

$a_max $=$omega ^2.A$

 

*

Ví dụ 5: Một giao động điều hòa với chu kì T cùng biên độ 10 cm. Biết vào một chu kì khoảng thời hạn để vật nhỏ tuổi của con lắc bao gồm độ lớn gia tốc không vượt vượt 5π cm/s là T/3. Chu kì của xấp xỉ bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Làm theo tựa như ví dụ 4 ta được $v_max $ =$10pi $

Áp dụng công thức

 

*

Áp dụng công thức: T=$frac2pi omega $ =2(s)

Bài tập từ bỏ luyện

Câu 1:Một vật xê dịch điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất thiết bị đi từ bỏ li độ $x=fracAsqrt22$ cho li độ x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ dao động của đồ vật là

A. T = 1 (s). B. T = 12 (s). C. T = 4 (s). D. T = 6 (s).

Câu 2 Một vật xê dịch điều hòa với biên độ A. Khoảng thời hạn ngắn nhất đồ dùng đi từ li độ $x=-fracAsqrt22$ cho li độ x = là 0,3 (s). Chu kỳ giao động của thứ là:

A. T = 0,9 (s). B. T = 1,2 (s). C. T = 0,8 (s). D. T = 0,6 (s).

Câu 3 Một vật dao động điều hòa cùng với biên độ A. Vật đi từ bỏ li độ x = A/2 mang đến li độ x = –A/2 không còn khoảng thời hạn ngắn nhất là 0,5 (s). Tính khoảng thời gian ngắn nhất trang bị đi từ VTCB cho li độ $x=fracAsqrt22$.

A. $Delta t$ = 0,25 (s). B. $Delta t$  = 0,75 (s). C. $Delta t$ = 0,375 (s). D. $Delta t$ = 1 (s).

Câu 4: Vật giao động điều hòa hotline với biên độ A cùng tần số f. Khoảng thời hạn ngắn nhất đồ dùng đi từ bỏ li độ

$x=fracAsqrt22$đến li độ $x=fracAsqrt32$là:

A. $Delta t$ = B. $Delta t$ = C. $Delta t$ = D. $Delta t$ =

Câu 5: Vật dao động điều hòa với biên độ A cùng tần số 5 Hz. Khoảng thời hạn ngắn nhất trang bị đi trường đoản cú li độ x = –A cho li độ $x=fracAsqrt22$

A. $Delta t$ = 0,5 (s). B. $Delta t$ = 0,05 (s). C. $Delta t$ = 0,075 (s). D. $Delta t$ = 0,25 (s).

Câu 6:  Một vật giao động điều hòa cùng với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm thuở đầu vật ở li độ x = A, kế tiếp 3T/4 thì vật ở li độ

A. x = A. B. x = A/2. C. x = 0. D. x = –A.

Câu 7:  Một vật giao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ xấp xỉ là T. Thời điểm lúc đầu vật ở li độ x = A/2 với đang hoạt động theo chiều dương, kế tiếp 2T/3 thì đồ gia dụng ở li độ

A. x = A. B. x = A/2 C. x = 0 D. x = –A

Câu 8:  Một vật xê dịch điều hòa với biên độ A, chu kỳ xấp xỉ là T. Thời điểm ban đầu vật ở li độ x = A/2 cùng đang hoạt động theo chiều âm, tiếp đến 2T/3 thì đồ vật ở li độ

A. x = A. B. x = A/2. C. x = 0. D. x = –A.

Câu 9: Một vật xê dịch điều hòa cùng với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm thuở đầu vật ngơi nghỉ li độ x = –A, tiếp nối 5T/6 thì vật ở li độ

A. x = A. B. x = A/2. C. x = –A/2. D. x = –A.

Câu 10: Một vật xê dịch điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/3) cm. Tính từ thời điểm thuở đầu (t = 0), kế tiếp 2/3 (s) thì đồ dùng ở li độ

A. x = 8 cm. B. x = 4 cm. C. x = –4 cm. D. x = –8 cm.

Câu 11: Cho một vật xê dịch điều hòa bao gồm phương trình hoạt động x = 10cos(2πt – π/6) cm. Vật trải qua vị trí thăng bằng lần trước tiên vào thời điểm:

A. t = 1/3 (s). B. t = 1/6 (s). C. t = 2/3 (s). D. t = 1/12 (s).

Câu 12:  Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi tự vị trí cân bằng đến điểm M có li độ $x=fracAsqrt22$ là 0,25 (s). Chu kỳ giao động của vật dụng là

A. T = 1 (s). B. T = 1,5 (s). C. T = 0,5 (s). D. T = 2 (s).

Câu 13:  Một vật xê dịch điều hoà tất cả tần số 2 Hz, biên độ 4 cm. Ở 1 thời điểm nào đó vật vận động theo chiều âm qua vị trí gồm li độ 2 cm thì sau thời đặc điểm này 1/12 (s) vật chuyển động theo

A. chiều âm, qua vị trí cân nặng bằng. B. chiều dương, qua vị trí gồm li độ x = –2 cm.

C. chiều âm, qua vị trí gồm li độ x = - 2 3> cm. D. chiều âm, qua vị trí gồm li độ x = –2 cm.

Câu 14:  Một vật xê dịch điều hòa với tần số f = 10 Hz cùng biên độ là 4 cm. Tại thời điểm lúc đầu vật đang ở li độ x = 2 centimet và chuyển động theo chiều dương. Sau 0,25 (s) kể từ thời điểm dao cồn thì đồ gia dụng ở li độ

A. x = 2 centimet và chuyển động theo chiều dương. B. x = 2 centimet và chuyển động theo chiều âm.

C. x = –2 cm và vận động theo chiều âm. D. x = –2 cm và chuyển động theo chiều dương.

Câu 15:  Một vật xê dịch điều hoà với li độ x = 4cos(0,5πt – 5π/6) cm. Vào thời gian nào tiếp sau đây vật đi qua li độ x = 23> cm theo chiều dương của trục toạ độ ?

A. t = 1 (s). B. t = 4/3 (s). C. t = 16/3 (s). D. t = 1/3 (s).

Câu 16:  Một vật xê dịch điều hòa cùng với biểu thức li độ x = 4cos(0,5πt – π/3) cm. Vào thời điểm nào tiếp sau đây vật sẽ trải qua vị trí x = 23> cm theo chiều âm của trục tọa độ

A. t = 4/3 (s). B. t = 5 (s). C. t = 2 (s). D. t = 1/3 (s).

 

Câu 17. Vật dao động điều hòa cùng với biên độ A. Thời gian ngắn nhất đồ đi từ vị trí cân đối đến li độ x = 0,5 A là 0,1 s. Chu kì xê dịch của vật dụng là

A. 0,4 s. B. 0,8 s. C. 0,12 s. D. 1,2 s.

Câu 18. Một nhỏ lắc bao gồm chu kì 0,1s biên độ xấp xỉ là 4cm khoảng thời hạn ngắn nhất nhằm nó dao động từ li độ x1 = 2cm mang đến li độ x2 = 4cm là

A. 1/60 s. B. 1/120 s. C. 1/30 s. D. 1/40 s.

Xem thêm: Top 20 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 1, Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Tiếng Anh Lớp 3

Câu 19. Vật giao động điều hòa theo hàm cosin cùng với biên độ 4 centimet và chu kỳ 0,5 s ( lấy π² = 10). Tại 1 thời điểm nhưng mà pha xấp xỉ bằng 7π/3 thì đồ gia dụng đang hoạt động lại gần vị trí cân bằng. Gia tốc của thiết bị tại thời điểm đó là

A. –3,2 m/s². B. 1,6 m/s². C. 3,2 m/s². D. –1,6 m/s².

Câu 20. Một vật giao động điều hòa theo phương trình x = 5cos (2πt) cm. Nếu tại 1 thời điểm nào kia vật đang sẵn có li độ x = 3cm và đang vận động theo chiều dương thì sau đó 0,25 s vật gồm li độ là