Bài học hầu hết rèn luyện năng lực viết phương trình phản ứng dàn xếp giữa những chất năng lượng điện li dạng vừa đủ và dạng ion thu gọn. áp dụng kiến thức để dự đoán chiều hướng của phản ứng dàn xếp giữa những chất điện li với làm một số trong những dạng bài xích tập cơ bản.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa 11 chương 1

Đang xem: Sơ đồ tư duy chương 1 hóa 11

1. Cầm tắt lý thuyết

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 5 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK và Nâng caoChương 1 bài 5

4. Hỏi đáp vềBài 5: rèn luyện Axit, bazơ, muối với p.ư hiệp thương ion

*
Hình 1: Sơ đồ tứ duy hóa học “Sự điện li”

Axit là hóa học khi tung trong nước phân li ra ion H+

Bazơ là hóa học khi tung trong nước phân li ra ion OH-

Hiđroxit lưỡng tính là chất khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li theo kiểu axit, vừa hoàn toàn có thể phân li theo phong cách bazơ.

Hầu hết các muối lúc tan trong nước phân li hoàn toàn thành cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+) với anion gốc axit.

Nếu cội axit còn chứa hiđro axit thì nó sẽ thường xuyên phân li yếu ớt ra cation H+ cùng anion cội axit.

Bài 1:

Dùng phản bội ứng bàn bạc ion để tách:

a, ion Mg2+ ra khỏi dung dịch chứa những chất tan Mg(NO3)2 và KNO3


READ: cách thức Củng Cố bài học kinh nghiệm Bằng Sơ Đồ tứ Duy Oxi Ozon, Sơ Đồ tư Duy chất hóa học 10

b, ion PO43- thoát khỏi dung dịch chứa những chất tan K3PO4 cùng KNO3

Hướng dẫn:

a, Mg(NO3)2 + 2KOH →Mg(OH)2 ↓+ 2KNO3

b, K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓+ 3KNO3

Bài 2:

Trong y học,dược phẩm Nabica (NaHCO3) là chất dùng để trung hòa giảm lượng dư axit HCl trong dạ dày.

a, Viết PTHH bên dưới dạng phân tử và ion rút gọn gàng của bội phản ứng.

b, mật độ axit HCl trong dạ dày 0,035M, tính thể tích dung dịch HCl được th-nc và thể tích CO2 (đktc) sinh ra khi uống 0,336g NaHCO3.

Hướng dẫn:

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (1)

HCO3- + H+→ CO2 + H2O

Tính số mol NaHCO3 rồi dựa vào PTHH (1) suy ra số mol CO2 cùng HCl rồi tính thể tích

VCO2 = 0,0896 lít; VHCl = 0,114 lít

Bài 3:

Hòa tung 0,887g NaCl cùng KCl trong nước, cách xử lý dung dịch thu được bởi một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 1,913g kết tủa. Tính thành phần phần trăm của mỗi hóa học trong láo hợp.

Hướng dẫn:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

KCl + AgNO3 → AgCl↓ + KNO3

Gọi x, y theo lần lượt là số mol của NaCl cùng KCl, dựa vào cân nặng hỗn thích hợp ta gồm pt và phụ thuộc số mol kết tủa ta tất cả thêm phương trình nữa, giải hệ kiếm tìm x,y →tính cân nặng KCl rồi tính %KCl, %NaCl = 100 – %KCl

Hệ: (left{ eginarrayl 58,5x + 74,5y = 0,887 x + y = 0,0133 endarrayight.)→ x= 0,00659 mol; y = 0,00671 mol→ mKCl = 0,5g


READ: Sơ Đồ tứ Duy bài 4 Sinh học 10, Sơ Đồ tứ Duy Sinh học tập 10 bài bác 4

→%mKCl = 56,4%, %mNaCl = 43,6%

Bài 4:

Cho 400g hỗn hợp H2SO4 49% vào nước được 2 lít dung dịch A.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán Học Kì 1 Lớp 6, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Lớp 6 Năm 2021

a, Tính nồng độ mol ion H+ trong hỗn hợp A.

b, Tính thể tích dd NaOH 1,8M phải thêm vào dd A nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 1, pH = 7, pH =13

Hướng dẫn:

a,Tính trọng lượng H2SO4 →tính số mol H2SO4→ mang số mol phân chia thể tích ra mật độ H2SO4 = 1M

H2SO4→ 2H+ + SO42-

1M 2M

ddA = 2M

b, số mol H2SO4 = 2 mol đề xuất số mol H+ = 4 mol, số mol NaOH = 1,8 VddNaOH (mol)

nên nOH- = 1,8V, thực chất của quá trình trung hòa là

H+ + OH- → H2O ,vì chiếm được dd gồm pH = 1 + dư

4 mol > 1,8VddNaOH

nH+ dư = 4 – 1,8VddNaOH (1)

pH = 1 → = 10-1 M = 0,1M, Vddsau = VddA + VNaOH = 2+ VddNaOH , →nH+ dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Từ (1) cùng (2) có: 4-1,8VddNaOH = 0,1 . (2+ VddNaOH) → VddNaOH = 2 lít

pH = 7 thì môi trường thiên nhiên trung tính nH+ = nOH- →4 = 1,8VddNaOH→ VddNaOH = 2,2 lít

pH = 13>7, môi trường xung quanh bazơ, số mol OH- dư: nOH- dư = 1,8VddNaOH- 4 (1)

pH = 13 → = 10-13 M→ = (frac10^ – 1410^ – 13)= 0,1M→nOH- dư = 0,1 (2+ VddNaOH) (2)

Bài 5:

Cho biết giá trị pH của các dung dịch sau:

Na2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, AlCl3, Na2S, C6H5ONa, NH4Cl. Giải thích?

Hướng dẫn:

ion trung tính(mạnh) không bị thủy phân, các ion trung tính tất cả gốc của axit mạnh mẽ (HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4


READ: Vẽ Sơ Đồ tư Duy Chí Phèo Độc Lạ nhưng lại Hiệu Quả, Sơ Đồ tư Duy Chí Phèo Độc Lạ nhưng lại Hiệu Quả

, HClO3, HClO4 ) cùng cation của bazơ mạnh( KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2)

Na2CO3→2Na+ + CO32-

Na+ là cation của bazơ bạo phổi nên không biến thành thủy phân, CO32- gốc axit yếu yêu cầu bị thủy phân

CO32- + H2O ⇄HCO3- + OH-, môi trường thiên nhiên bazơ buộc phải pH >7

KCl → K+ + Cl- , ion mạnh không xẩy ra thủy phân, môi trường trung tính, pH = 7

CH3COONa→ CH3COO- + Na+

CH3COO- + H2O ⇄CH3COOH + OH–, môi trường bazơ nên pH >7

NaHSO4 → Na+ + HSO4- ­

HSO4- ⇄H+ + SO42- (hoặc HSO4- + H2O ⇄H3O+ + SO42- (H3O+ chính là H+) môi trường thiên nhiên axit phải pH 3→ Al3+ + 3Cl-


Post navigation


Previous: ” Mandarin Là Gì, Nghĩa Của tự Mandarin, Mandarin Vs Cantonese Mandarin
Next: Cung Thiên Phúc Thiên Đức Là Gì, Sao Thiên Phúc